مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 23:36:33 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 23:36:35

2014/01/09

مرور گر وبتعداد
Firefox 26.07419.3%
Firefox 19.0174.4%
Firefox 27.0164.2%
Firefox 16.0102.6%
Firefox 11.082.1%
Firefox 18.071.8%
Firefox 23.061.6%
Firefox 13.051.3%
Firefox 21.051.3%
Firefox 3.630.8%
Firefox 12.010.3%
Firefox 7.0.110.3%
Google Chrome 31.0.1650.638321.7%
Google Chrome 32.0.1700.72236.0%
Google Chrome 33.0.1707.0102.6%
Google Chrome 33.0.1750.1892.3%
Google Chrome 18.0.1025.14241.0%
Google Chrome 9.0.59730.8%
Google Chrome 20.0.1132.4320.5%
Google Chrome 18.0.1025.16610.3%
Google Chrome 30.0.1599.10110.3%
Google Chrome 30.0.1599.6910.3%
Google Chrome 31.0.1650.5910.3%
Google Chrome 9.0.597.8410.3%
MSIE 9.0184.7%
MSIE 8.0153.9%
MSIE 10.020.5%
MSIE 5.510.3%
MSIE 6.010.3%
Safari 537.73.11266.8%
Safari 533.120.5%
Safari 534.1320.5%
Safari 533.1610.3%
Safari 534.3010.3%
Safari 8536.2510.3%
Opera 9.8092.3%
Mozilla 11.041.0%
Unknown41.0%
Netscape 5.030.8%
NetFront 3.510.3%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats