مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 02:50:11 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:50:12

2014/01/16

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 32.0.1700.7610922.8%
Google Chrome 31.0.1650.639920.7%
Google Chrome 32.0.1700.72275.6%
Google Chrome 33.0.1750.18214.4%
Google Chrome 31.0.1650.5930.6%
Google Chrome 9.0.59730.6%
Google Chrome 21.0.1228.010.2%
Google Chrome 26.0.1410.6410.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 29.0.1547.6610.2%
Google Chrome 30.0.1599.10110.2%
Google Chrome 30.0.1599.6610.2%
Google Chrome 33.0.1750.510.2%
Google Chrome 5.0.375.12610.2%
Firefox 26.010020.9%
Firefox 19.0224.6%
Firefox 18.0112.3%
Firefox 3.6.1391.9%
Firefox 11.030.6%
Firefox 25.030.6%
Firefox 27.030.6%
Firefox 13.0.110.2%
Firefox 15.0.110.2%
Firefox 22.010.2%
Firefox 23.010.2%
Firefox 4.0.110.2%
MSIE 9.0173.5%
MSIE 8.071.5%
MSIE 7.020.4%
MSIE 5.510.2%
Safari 533.151.0%
Safari 534.1340.8%
Safari 533.420.4%
Safari 534.3020.4%
Safari 8536.2520.4%
Safari 523.1510.2%
Safari 530.1710.2%
Safari 534.3410.2%
Safari 535.110.2%
Netscape 5.030.6%
Mozilla 11.030.6%
Opera 9.8010.2%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats