مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:12:56 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:12:57

2014/01/24

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 32.0.1700.767220.7%
Google Chrome 31.0.1650.633911.2%
Google Chrome 33.0.1750.18123.5%
Google Chrome 27.0.1453.9382.3%
Google Chrome 31.0.1650.5751.4%
Google Chrome 9.0.59751.4%
Firefox 26.08524.5%
Firefox 16.0246.9%
Firefox 25.072.0%
Firefox 23.051.4%
Firefox 11.041.2%
Firefox 22.041.2%
Firefox 3.6.1341.2%
Firefox 27.020.6%
Firefox 19.010.3%
Firefox 24.010.3%
Firefox 3.610.3%
Firefox 8.0.110.3%
Safari 534.13123.5%
Safari 534.3061.7%
Safari 6533.18.530.9%
Safari 9537.5330.9%
Safari 533.120.6%
MSIE 9.082.3%
MSIE 8.061.7%
MSIE 10.020.6%
MSIE 5.510.3%
MSIE 6.010.3%
MSIE 7.010.3%
Unknown102.9%
Opera 9.8061.7%
Mozilla 11.030.9%
NetFront 4.220.6%
Netscape 5.010.3%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats