مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:21:32 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:21:33

2017/01/14

مرور گر وبتعداد
Firefox 50.021749.1%
Firefox 49.092.0%
Firefox 50.1.030.7%
Firefox 25.010.2%
Firefox 28.010.2%
Firefox 35.010.2%
Firefox 43.010.2%
Firefox 48.010.2%
Google Chrome 55.0.2883.8710022.6%
Google Chrome 55.0.2883.91429.5%
Google Chrome 54.0.2840.7171.6%
Google Chrome 57.0.2981.051.1%
Google Chrome 45.0.2454.8540.9%
Google Chrome 38.0.2125.10230.7%
Google Chrome 44.0.2403.13330.7%
Google Chrome 52.0.2743.9830.7%
Google Chrome 28.0.1500.9420.5%
Google Chrome 54.0.2840.8520.5%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.5910.2%
Google Chrome 34.0.1847.11810.2%
Google Chrome 37.0.0.010.2%
Google Chrome 43.0.2357.9310.2%
Google Chrome 46.0.2490.7610.2%
Google Chrome 51.0.2704.8110.2%
Google Chrome 53.0.2785.14310.2%
Google Chrome 54.0.2840.6810.2%
Safari 602.181.8%
Safari 534.3051.1%
Safari 534.3410.2%
Safari 537.35+10.2%
Safari 537.3610.2%
Safari 600.1.410.2%
MSIE 7.061.4%
MSIE 8.010.2%
Mozilla 11.040.9%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats