مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 11:36:45 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 11:36:46

2017/01/24

مرور گر وبتعداد
Firefox 50.026545.2%
Firefox 51.061.0%
Firefox 45.030.5%
Firefox 47.010.2%
Google Chrome 55.0.2883.8721136.0%
Google Chrome 55.0.2883.91213.6%
Google Chrome 51.0.2704.79132.2%
Google Chrome 44.0.2403.13350.9%
Google Chrome 50.0.2661.8930.5%
Google Chrome 51.0.2704.8130.5%
Google Chrome 28.0.1500.9420.3%
Google Chrome 30.0.0.020.3%
Google Chrome 54.0.2840.7120.3%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 36.0.1985.13510.2%
Google Chrome 37.0.2049.010.2%
Google Chrome 40.0.2214.10910.2%
Google Chrome 41.0.2227.010.2%
Google Chrome 55.0.2883.7510.2%
Google Chrome 58.0.2991.010.2%
Safari 534.30142.4%
Safari 9537.5330.5%
Safari 602.110.2%
Safari 602.2.1410.2%
Unknown172.9%
MSIE 7.030.5%
MSIE 10.010.2%
MSIE 9.010.2%
Opera 9.8010.2%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats