مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 04:09:53 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 04:09:54

2017/02/04

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 55.0.2883.879831.8%
Google Chrome 55.0.2883.914514.6%
Google Chrome 56.0.2924.87165.2%
Google Chrome 38.0.2125.10231.0%
Google Chrome 51.0.2704.6331.0%
Google Chrome 38.0.1025.16620.6%
Google Chrome 51.0.2704.8120.6%
Google Chrome 54.0.2840.7120.6%
Google Chrome 56.0.2924.7620.6%
Google Chrome 26.0.1410.5810.3%
Google Chrome 32.0.1700.7610.3%
Google Chrome 36.0.1985.13510.3%
Google Chrome 39.0.2171.9310.3%
Google Chrome 42.0.2311.13510.3%
Google Chrome 44.0.2403.13310.3%
Google Chrome 52.0.2743.11610.3%
Google Chrome 53.0.2785.12410.3%
Google Chrome 54.0.2840.6810.3%
Google Chrome 54.0.2840.8510.3%
Firefox 51.07825.3%
Firefox 47.092.9%
Firefox 52.061.9%
Firefox 49.031.0%
Firefox 29.010.3%
Firefox 41.010.3%
Firefox 43.010.3%
Firefox 45.010.3%
Safari 9537.5392.9%
Safari 601.120.6%
Safari 602.120.6%
Safari 534.3010.3%
Safari 534.57.210.3%
MSIE 7.072.3%
Unknown31.0%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats