مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:56:26 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:56:27

2017/05/21

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 58.0.3029.1108650.3%
Google Chrome 58.0.3029.8395.3%
Google Chrome 51.0.2704.9184.7%
Google Chrome 56.0.2924.8784.7%
Google Chrome 49.0.2623.10531.8%
Google Chrome 52.0.2743.9831.8%
Google Chrome 54.0.2840.7131.8%
Google Chrome 48.0.2564.8221.2%
Google Chrome 49.0.2623.11221.2%
Google Chrome 53.0.2785.11621.2%
Google Chrome 53.0.2785.14321.2%
Google Chrome 54.0.2840.9921.2%
Google Chrome 5.110.6%
Google Chrome 50.0.2661.10210.6%
Google Chrome 53.0.2785.8910.6%
Google Chrome 55.0.2883.8710.6%
Google Chrome 56.0.2924.8410.6%
Google Chrome 60.0.3106.010.6%
Firefox 53.0116.4%
Firefox 49.052.9%
Firefox 54.031.8%
Firefox 50.021.2%
Firefox 40.110.6%
Firefox 44.010.6%
Unknown74.1%
Netscape 5.021.2%
MSIE 7.010.6%
MSIE 8.010.6%
Safari 9537.5310.6%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats