مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:55:08 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:55:09

2017/05/29

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 58.0.3029.1103029.7%
Google Chrome 56.0.2924.8765.9%
Google Chrome 36.0.1985.13511.0%
Google Chrome 41.0.2272.11811.0%
Google Chrome 57.0.2987.13211.0%
Google Chrome 58.0.3029.8311.0%
Google Chrome 61.0.3113.011.0%
Firefox 53.03231.7%
Firefox 49.044.0%
Firefox 50.044.0%
Firefox 52.011.0%
Unknown109.9%
MSIE 7.022.0%
MSIE 9.022.0%
Safari 9537.5333.0%
Netscape 5.022.0%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats