مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 03:22:19 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:22:21

2017/06/07

مرور گر وبتعداد
Firefox 53.04141.8%
Firefox 52.044.1%
Firefox 50.011.0%
Firefox 51.011.0%
Google Chrome 58.0.3029.1102121.4%
Google Chrome 55.0.2883.8733.1%
Google Chrome 57.0.2987.13333.1%
Google Chrome 43.0.2357.12422.0%
Google Chrome 56.0.2924.8722.0%
Google Chrome 28.0.1500.9411.0%
Google Chrome 32.0.1700.7611.0%
Google Chrome 37.0.2049.011.0%
Google Chrome 43.0.2357.9311.0%
Google Chrome 55.0.2883.9111.0%
Google Chrome 56.0.2924.2811.0%
Google Chrome 56.0.2924.8411.0%
Google Chrome 57.0.2987.13211.0%
Google Chrome 58.0.3029.8311.0%
Unknown55.1%
Netscape 5.033.1%
Opera 9.8011.0%
Safari 601.111.0%
MSIE 8.011.0%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats