مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:08:10 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:08:11

2017/06/08

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 58.0.3029.1102622.4%
Google Chrome 58.0.3029.831916.4%
Google Chrome 56.0.2924.8765.2%
Google Chrome 55.0.2883.8732.6%
Google Chrome 44.0.2403.13321.7%
Google Chrome 54.0.2840.9921.7%
Google Chrome 55.0.2883.7521.7%
Google Chrome 57.0.2987.13221.7%
Google Chrome 30.0.0.010.9%
Google Chrome 38.0.2125.10210.9%
Google Chrome 53.0.2785.10110.9%
Google Chrome 55.0.2883.9110.9%
Google Chrome 61.0.3125.010.9%
Firefox 53.03429.3%
Firefox 3.6.2821.7%
Firefox 49.010.9%
Firefox 50.010.9%
Firefox 52.010.9%
Unknown65.2%
MSIE 11.021.7%
Mozilla 2.210.9%
Safari 9537.5310.9%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats