مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 13:10:50 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 13:10:52

2017/06/30

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 58.0.3029.833324.1%
Google Chrome 59.0.3071.11596.6%
Google Chrome 58.0.3029.11042.9%
Google Chrome 46.0.2490.7632.2%
Google Chrome 54.0.2840.7132.2%
Google Chrome 55.0.2883.9132.2%
Google Chrome 44.0.2403.13310.7%
Google Chrome 45.0.2454.10110.7%
Google Chrome 50.0.2661.8910.7%
Google Chrome 51.0.2704.10610.7%
Google Chrome 61.0.3145.010.7%
Firefox 47.02316.8%
Firefox 54.01913.9%
Firefox 49.0107.3%
Firefox 52.021.5%
Firefox 50.010.7%
Unknown75.1%
Safari 9537.5332.2%
Safari 534.3010.7%
Safari 534.3410.7%
Safari 534.5010.7%
Safari 538.110.7%
MSIE 6.032.2%
MSIE 7.010.7%
Opera 9.8021.5%
Netscape 5.010.7%
Avant Browser10.7%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats