مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 12:44:24 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:44:25

2017/07/24

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 59.0.3071.1152224.4%
Google Chrome 58.0.3029.1101213.3%
Google Chrome 54.0.2840.7144.4%
Google Chrome 59.0.3071.12544.4%
Google Chrome 30.0.0.011.1%
Google Chrome 39.0.0.011.1%
Google Chrome 41.0.2272.11811.1%
Google Chrome 43.0.2357.12111.1%
Google Chrome 43.0.2357.9311.1%
Google Chrome 50.0.2661.8911.1%
Google Chrome 56.0.2924.8711.1%
Google Chrome 57.0.2987.13211.1%
Firefox 54.02426.7%
Firefox 47.077.8%
Firefox 45.011.1%
Safari 538.122.2%
Safari 9537.5322.2%
Safari 534.3011.1%
Unknown22.2%
Mozilla 11.011.1%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats