مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:15:05 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:15:06

2017/09/03

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 60.0.3112.1075030.5%
Google Chrome 60.0.3112.1133521.3%
Google Chrome 58.0.3029.11095.5%
Google Chrome 54.0.2840.7121.2%
Google Chrome 58.0.3029.8321.2%
Google Chrome 63.0.3203.021.2%
Google Chrome 37.0.2049.010.6%
Google Chrome 52.0.2743.11610.6%
Google Chrome 53.0.2785.14310.6%
Google Chrome 55.0.2883.8710.6%
Google Chrome 59.0.3071.12510.6%
Google Chrome 62.0.3198.010.6%
Firefox 55.02112.8%
Firefox 47.095.5%
Firefox 45.031.8%
Firefox 12.010.6%
Safari 41384.9%
Safari 534.3421.2%
Safari 9537.5310.6%
Unknown95.5%
Mozilla 11.021.2%
MSIE 8.021.2%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats