مرورگرهای وب

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:03:41 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:03:42

2017/09/10

مرور گر وبتعداد
Google Chrome 49.0.2623.1126036.1%
Google Chrome 60.0.3112.1131810.8%
Google Chrome 61.0.3163.79169.6%
Google Chrome 54.0.2840.7195.4%
Google Chrome 58.0.3029.11063.6%
Google Chrome 30.0.0.053.0%
Google Chrome 63.0.3212.031.8%
Google Chrome 60.0.3112.10121.2%
Google Chrome 44.0.2403.13310.6%
Google Chrome 55.0.2883.8710.6%
Google Chrome 63.0.3213.010.6%
Firefox 55.0127.2%
Firefox 45.084.8%
Firefox 52.010.6%
Firefox 54.010.6%
Safari 534.30127.2%
Safari 534.3421.2%
Unknown53.0%
MSIE 8.010.6%
MSIE 9.010.6%
Mozilla 11.010.6%
مرورگرهای وب
 
تبليغ از طريق Gostats