آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Fri, 23 Mar 2018
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.144AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 04:12:49 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.159.85AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win8 (1366x768x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://peirang.mihanblog.com/
  مسیر:
  • 01:43:19 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=1069628
  • 01:41:44 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1069628
  • 01:41:38 — http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1069628
  • 01:41:32 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 01:41:28 — http://gostats.ir/
  • 01:41:24 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 151.235.145.218AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:19:46 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
Thu, 22 Mar 2018
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.162AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 23:45:14 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008
 • United States
  United States, Texas, Dallas, 45.32.201.132AS20473 Choopa, LLC
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.9, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 23:06:02 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.125.137.231AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:13:51 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 22:13:38 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=470198
  • 22:12:26 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 22:12:08 — http://gostats.ir/
  • 22:11:45 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 131.253.27.145AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:47:20 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.99.174.141AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:34:49 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 21:34:46 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.32.105.39AS57218 Rightel Communication Service Company PJS
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 53.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/
  مسیر:
  • 21:24:42 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.209.196.37AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:10:26 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
  • 21:10:14 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
  • 21:10:09 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 21:10:03 — http://gostats.ir/
  • 21:09:29 — http://gostats.ir/
 • United Kingdom
  United Kingdom, 80.84.49.128AS20860 Iomart
  کاربر:
  Win7 (1920x1080x24)
  Firefox 57.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.alborzcd.ir/
  مسیر:
  • 19:29:41 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351
  • 19:29:31 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351
  • 19:29:28 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 19:29:25 — http://gostats.ir/
  • 19:29:21 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 151.235.145.218AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:25:25 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.125.141.150AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:15:54 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 19:15:27 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 19:15:07 — http://gostats.ir/
  • 19:14:51 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.98AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:06:10 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.169AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:53:11 — http://c2.gostats.ir/last_g...65&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 131.253.25.204AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 15:56:20 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Hamadan, 89.41.12.40AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 15:48:57 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 139.162.231.189
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:34:20 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 13:32:51 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.230AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:09:33 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 40.77.178.164AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:00:33 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20081107
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats