آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Sun, 18 Feb 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Fars, 31.56.23.134AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://varaminaramestan.ir/
  مسیر:
  • 13:32:34 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.58AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 12:19:06 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Hamadan, 188.121.101.206AS47796 Pardaz Gostar Ertebatat Berelian Limited Liability Company
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 63.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:03:12 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732
  • 11:03:07 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715
  • 11:02:53 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715
  • 11:02:52 — http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732
  • 11:02:34 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 11:02:28 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • Italy
  Italy, Veneto, Badoere, 77.42.62.106AS34695 E4A s.r.l.
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://novinafzarsina.ir/robomax_link.php
  مسیر:
  • 10:52:56 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496651
  • 10:52:52 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496651
  • 10:52:48 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:52:41 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=496651
  • 10:52:37 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:52:31 — http://gostats.ir/
  • 10:52:26 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.127.121.163AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  iOS (375x667x32)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.ganjineh.co/Product/Details/4/
  مسیر:
  • 09:27:02 — http://gostats.ir/login.xml
  • 09:26:31 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Esfahan, 37.255.237.245AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 09:26:55 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, San Francisco, 199.30.24.174AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 09:09:09 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.225AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 09:08:38 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 194.225.57.35AS43965 Tehran University of Medical Science
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Firefox 58.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  مسیر:
  • 08:22:50 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581
  • 08:22:36 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581
  • 08:22:22 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581
  • 08:22:05 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581
  • 08:21:56 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581
  • 08:21:46 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 08:21:33 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.2.210.190AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:15:33 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
  • 07:15:28 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
  • 07:15:19 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 07:15:11 — http://gostats.ir/
  • 07:14:56 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 212.16.91.76AS44889 Farhang Azma Communications Company LTD
  کاربر:
  Win7 (1440x900x24)
  MSIE 10.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comhttp://127.0.0.1:8888/orange.html
  مسیر:
  • 07:06:46 — http://c2.gostats.ir/last_g...ml?id=593865&group_by=visitors
  • 07:05:54 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&date=20090314
 • United States
  United States, New York, New York, 138.197.111.116
  کاربر:
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:40:45 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 89.219.216.237AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8.1 (1638x922x24)
  Firefox 58.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:57:53 — http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
  • 00:53:59 — http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
Sat, 17 Feb 2018
 • Europe
  Europe, 66.249.81.157AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://tanzip.ir/
  مسیر:
  • 22:25:23 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.251.44.124AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:21:17 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
  • 22:21:00 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:47:47 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=391817
  • 21:47:34 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=391817
  • 21:46:29 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 21:46:27 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 86.55.241.224AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:57:57 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
 • United Arab Emirates
  United Arab Emirates, Sharjah, Sharjah, 86.99.110.243AS5384 Emirates Telecommunications Corporation
  کاربر:
  Win7 (533x427x24)
  Firefox 58.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://dawat.katib.org/archives/2864
  مسیر:
  • 20:28:16 — http://gostats.ir/top.xml
  • 20:27:27 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340
  • 20:24:35 — http://gostats.ir/faq.xml
  • 20:24:15 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340
  • 20:23:11 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 86.55.214.88AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:01:01 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
  • 20:00:37 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.106.51.173AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:35:50 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
  • 19:35:37 — http://monster.gostats.ir/l...40&resolve=1&group_by=sessions
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats