آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Thu, 26 Apr 2018
 • United States
  United States, 40.77.190.218AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:24:08 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200808
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.253msnbot-199-30-25-253.search.msn.comAS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:02:01 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211155-97-232-211.usahousing.utah.eduAS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:31:17 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211155-97-232-211.usahousing.utah.eduAS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:39:22 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 01:39:19 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 5.238.197.52AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:34:53 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 01:29:56 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
Wed, 25 Apr 2018
 • United States
  United States, New Jersey, Absecon, 173.255.241.231li251-231.members.linode.comAS6939 Hurricane Electric, Inc.
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:45:54 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 23:44:20 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • China
  China, Jiangsu, Nanjing, 49.65.251.157AS4134 Chinanet
  کاربر:
  Win7 (1680x965x24)
  Chrome 63.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:20:47 — http://gostats.ir/
 • Europe
  Europe, 66.249.81.159google-proxy-66-249-81-159.google.comAS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x740x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post-1915.aspx
  مسیر:
  • 22:41:20 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.30.56AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:55:50 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491987
 • United States
  United States, 131.253.25.225msnbot-131-253-25-225.search.msn.comAS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 21:29:58 — http://c2.gostats.ir/last_g...xml?page=2&id=593865&resolve=0
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.120.217.159AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.tanzip.ir/
  مسیر:
  • 21:19:05 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 151.243.108.109151-243-108-109.shatel.irAS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 66.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:16:47 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 131.253.27.142msnbot-131-253-27-142.search.msn.comAS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 20:55:03 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 5.238.197.52AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:41:24 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 20:41:02 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.250.32.179AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinNT (1600x900x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://klk.ir/
  مسیر:
  • 20:30:06 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.232msnbot-65-55-210-232.search.msn.comAS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 20:14:24 — http://c2.gostats.ir/last_g...s.xml?id=593865&group_by=hosts
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211155-97-232-211.usahousing.utah.eduAS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:29:18 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 19:29:15 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, 188.245.135.198AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.karajoffer.com/
  مسیر:
  • 19:24:59 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205
  • 19:24:45 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205
  • 19:18:05 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 19:15:00 — http://gostats.ir/
  • 19:14:47 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.190.144.235AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1280x800x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post/3810
  مسیر:
  • 19:15:23 — http://gostats.ir/
  • 19:15:14 — http://gostats.ir/
 • Italy
  Italy, Veneto, Badoere, 77.42.62.89AS34695 E4A s.r.l.
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496651
  مسیر:
  • 19:03:48 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496651
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats