آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Fri, 15 Mar 2019
 • China
  China, Shandong, Jinan, 123.232.112.70AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
  کاربر:
  Linux (1024x768x32)
  Safari 5.38.1 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:31:36 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.126.129.210AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Netscape 5.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/3887
  مسیر:
  • 16:01:23 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.3AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:44:11 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.4AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  Win7 (800x600x24)
  Chrome 36.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:17:27 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:51:06 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:26:05 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 11:25:59 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.59AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:33:06 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 08:32:59 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.131.4AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:56:01 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 05:55:53 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.59AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:15:11 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 05:15:03 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.68.180AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:25:23 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 03:25:17 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.68.180AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:25:11 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.68.180AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:51:41 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 00:51:36 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Europe
  Europe, 66.249.93.31AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Linux (1366x768x24)
  Chrome 41.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:01:20 — http://gostats.ir/
 • Europe
  Europe, 66.249.93.31AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (412x732x24)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:01:20 — http://gostats.ir/
Thu, 14 Mar 2019
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.158AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:30:36 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&date=201510
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.218.177.50AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Chrome 40.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:18:08 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.59AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:13:38 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 22:12:29 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.158AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:38:52 — http://c2.gostats.ir/languages.xml?id=593865&date=201806
 • Moldova, Republic of
  Moldova, Republic of, Singerei, Sîngerei, 92.115.50.144AS8926 Moldtelecom SA
  کاربر:
  Win7 (1051x591x24)
  MSIE 11.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ro/
  مسیر:
  • 21:25:57 — http://gostats.ir/
  • 21:25:29 — http://gostats.ir/
  • 21:25:16 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.159AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 20:54:35 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150906
 
تبليغ از طريق Gostats