آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Fri, 22 Mar 2019
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.177.202.150AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:30:26 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.112.216.80AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win8.1 (912x512x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://aa1.ir/
  مسیر:
  • 13:38:56 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581
  • 13:38:16 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581
  • 13:38:01 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 13:37:53 — http://gostats.ir/
  • 13:37:44 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.188.250AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:20:29 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808
 • United States
  United States, Washington, Redmond, 65.55.210.16AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:10:40 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200807
 • United States
  United States, 40.77.188.171AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 10:15:41 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 40.77.195.121AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 09:16:41 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=593865
 • United States
  United States, 40.77.189.186AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 08:57:07 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705
 • United States
  United States, 40.77.253.204AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 08:32:45 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865
 • United States
  United States, 40.77.189.95AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 08:23:08 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.68.180AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 07:59:34 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 07:59:30 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 07:59:24 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.23AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:34:41 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 05:34:31 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, 40.77.253.219AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 04:28:52 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.68.180AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:39:58 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 03:39:51 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Azerbaijan
  Azerbaijan, Baki, Baku, 5.44.37.245AS197830 Bakcell LLC
  کاربر:
  Android (360x720x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gel.ir/
  مسیر:
  • 03:08:47 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.190.34AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 02:52:22 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.23AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:38:41 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 02:38:04 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
Thu, 21 Mar 2019
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.23AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  مسیر:
  • 22:53:28 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.23AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:53:13 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • Netherlands
  Netherlands, 80.94.68.170AS5580 Hibernia Networks (Netherlands) BV
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Chrome 48.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.in/
  مسیر:
  • 21:55:29 — http://gostats.ir/
  • 21:55:06 — http://gostats.ir/
  • 21:54:16 — http://gostats.ir/
 • Europe
  Europe, 77.111.247.186AS205016 HERN Labs AB
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Opera 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.tesco.ir/
  مسیر:
  • 21:03:53 — http://gostats.ir/
 
تبليغ از طريق Gostats