آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Thu, 07 Dec 2017
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 178.253.31.207AS56687 Nimad Rah Khoozestan PLC
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.34.30 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:57:20 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Kordestan, 2.180.249.182AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7 (1152x864x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:49:41 — http://gostats.ir/
  • 00:49:30 — http://gostats.ir/signup.xm...121a1b93b6a2da35234bf535872658
 • China
  China, Liaoning, Shenyang, 59.47.230.73AS4134 Chinanet
  کاربر:
  Android (320x570x32)
  Chrome 33.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 00:48:23 — http://gostats.ir/
  • 00:48:19 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 70.42.131.170AS54538 PALO ALTO NETWORKS
  کاربر:
  Win7 (800x600x24)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comamazon
  مسیر:
  • 00:47:32 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, New York, New York, 209.95.51.167AS32780 Hosting Services, Inc.
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  مسیر:
  • 00:41:48 — http://gostats.ir/top.xml?id=17
  • 00:41:44 — http://gostats.ir/top.xml?id=10
  • 00:41:40 — http://gostats.ir/top.xml
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.126AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 00:24:37 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865
 • United States
  United States, New York, Buffalo, 192.3.224.195AS16628 DedFiberCo
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:17:33 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 00:11:06 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
 • United States
  United States, Illinois, Chicago, 131.193.34.214AS6200 University of Illinois at Chicago
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:13:13 — http://gostats.ir/signup.xml
 • United States
  United States, Illinois, Chicago, 131.193.34.214AS6200 University of Illinois at Chicago
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:12:13 — http://gostats.ir/login.xml
 • United States
  United States, Illinois, Chicago, 131.193.34.214AS6200 University of Illinois at Chicago
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:12:12 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Tehran, 2.190.40.227AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 62.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 00:02:30 — http://gostats.ir/
Wed, 06 Dec 2017
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.102.9.159AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 51.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:59:13 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 23:59:03 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.121.61.222AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:51:39 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455
  • 23:51:34 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
  • 23:51:28 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 23:51:19 — http://gostats.ir/
  • 23:51:12 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Torrance, 204.18.241.83AS54628 i9biz,inc.
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
  مسیر:
  • 23:42:56 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
  • 23:42:40 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • United States
  United States, California, Torrance, 204.18.241.83AS54628 i9biz,inc.
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
  مسیر:
  • 23:42:05 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
 • United States
  United States, 131.253.25.219AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 23:11:44 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=593865
 • United States
  United States, 40.77.177.109AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:46:08 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.74AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 22:31:25 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.70AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 21:57:34 — http://c2.gostats.ir/last_g...ml?id=593865&group_by=sessions
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.130AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 21:39:38 — http://c2.gostats.ir/last_g...ml?id=593865&group_by=visitors
 
تبليغ از طريق Gostats