آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Sun, 12 Nov 2017
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.22.121.197AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 17:52:15 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Ohio, Westerville, 162.217.31.74AS21321 Areti Internet Ltd.
  کاربر:
  WinNT (1044x783x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/my_sites.xml
  مسیر:
  • 17:01:01 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496021
  • 17:00:55 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556
  • 17:00:47 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496021
  • 17:00:46 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556
  • 17:00:41 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 17:00:33 — http://gostats.ir/
  • 17:00:28 — http://gostats.ir/login.xml
 • United States
  United States, Michigan, Ann Arbor, 35.184.186.77AS237 Merit Network Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1024x768x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:32:27 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.209.87.201AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:21:45 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Azarbayjan-e Bakhtari, Khoy, 188.213.119.142AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  Firefox 52.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:11:15 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.197AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 14:59:02 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Nevada, Las Vegas, 104.251.219.232AS54540 Incero LLC
  کاربر:
  WinXP (1024x768x24)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.9, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.com/webmaster_resources.xml
  مسیر:
  • 14:52:46 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Hamadan, 46.225.86.35AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1044x783x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:25:36 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496021
  • 14:25:34 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556
  • 14:25:26 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556
  • 14:25:26 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496021
  • 14:25:19 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 14:25:15 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.236.69.50AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Firefox 56.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  مسیر:
  • 13:40:55 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340
 
تبليغ از طريق Gostats