آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Tue, 19 Feb 2019
 • Cambodia
  Cambodia, Mondulkiri, Phnom Penh, 103.216.51.203AS135375 Today Communication Co.,Ltd
  مسیر:
  • 16:23:07 — داده نشده
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:34:51 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.135.78AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:23:20 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 11:23:13 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:50:39 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 10:50:27 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, Tehran, 194.225.57.55AS43965 Tehran University of Medical Science
  کاربر:
  WinNT (1024x768x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://aa1.ir/
  مسیر:
  • 09:38:12 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581
  • 09:37:50 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581
  • 09:37:20 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581
  • 09:37:03 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581
  • 09:36:46 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581
  • 09:35:57 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581
  • 09:35:53 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 09:35:50 — http://gostats.ir/multiple_sites.xml
  • 09:35:47 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 09:35:43 — http://gostats.ir/
  • 09:35:23 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 08:57:19 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.125.167.143AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (540x960x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.samad.ir/
  مسیر:
  • 07:58:35 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 83.123.38.114AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (320x569x24)
  Firefox 53.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.samad.ir/
  مسیر:
  • 07:53:21 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 06:43:08 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 06:42:57 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 06:07:34 — http://gostats.ir/browsers.xml?id=741463
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.5AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 04:47:27 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.131.3AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:52:22 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 02:52:16 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.45AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:13:19 — http://monster.gostats.ir/cities.xml?id=486824
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:43:46 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 01:43:41 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Oregon, Boardman, 34.208.161.117AS16509 Amazon.com, Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1024x768x32)
  Firefox 56.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:44:45 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:34:52 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.143.241AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 71.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://peirang.mihanblog.com/
  مسیر:
  • 00:16:05 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=1069628
  • 00:13:53 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1069628
  • 00:13:43 — http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1069628
  • 00:12:37 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 00:12:23 — http://gostats.ir/
  • 00:12:21 — http://gostats.ir/
Mon, 18 Feb 2019
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:56:57 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 23:56:51 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.123.9.47AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Safari 5.351 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/3171
  مسیر:
  • 22:16:45 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:06:55 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:03:20 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:03:14 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 
تبليغ از طريق Gostats