آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Fri, 20 Jan 2017
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.124.209.188AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 30.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/3892
  مسیر:
  • 20:44:35 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Kordestan, 2.180.108.227AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7
  Chrome 54.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:39:51 — http://gostats.ir/top.xml?id=10
  • 20:39:48 — http://gostats.ir/top.xml
  • 20:38:56 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.134.131.97AS57218 Rightel Communication Service Company PJS
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 55.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:23:27 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914
  • 20:23:05 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 20:22:40 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Khorasan-e Razavi, 151.235.25.205AS59587 PJSC Fars Telecommunication Company
  کاربر:
  Win7 (1280x1024x24)
  Firefox 51.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 20:10:36 — http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865
  • 20:06:25 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Isfahan, 188.158.185.178AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 50.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:55:36 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487546
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Isfahan, 188.158.185.178AS39501 Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock
  کاربر:
  Win7 (1366x768x24)
  Firefox 50.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:52:13 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487546
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.134.131.97AS57218 Rightel Communication Service Company PJS
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 55.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  مسیر:
  • 19:24:23 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.213.27AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:19:22 — http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865
 • United States
  United States, New York, Buffalo, 192.241.98.155AS55286 B2 Net Solutions Inc.
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Opera 42.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:18:21 — http://gostats.ir/
  • 19:18:13 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Ohio, Westerville, 162.217.27.98AS21321 Areti Internet Ltd.
  کاربر:
  Android (412x732x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post-2432.aspx
  مسیر:
  • 18:56:38 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Hamadan, 46.224.162.76AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Firefox 50.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:32:21 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758
  • 18:32:16 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.134.131.97AS57218 Rightel Communication Service Company PJS
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 55.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:31:33 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 18:30:16 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 18:29:23 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Pasadena, 8.37.225.94AS54994 QUANTIL, INC
  کاربر:
  ارجاع دهنده:
  http://c3.gostats.com/summary.xml?id=252800
  مسیر:
  • 18:30:50 — http://gostats.ir/
  • 18:25:49 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.243.170.248AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 55.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 18:30:47 — http://gostats.ir/
 • Korea, Republic of
  Korea, Republic of, Seoul-t'ukpyolsi, Seoul, 218.146.9.176AS4766 Korea Telecom
  کاربر:
  WinXP (640x480x32)
  MSIE 6.0 (JavaScript: 1.3, Cookie: نه, Java: بله)
  مسیر:
  • 18:29:54 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.238.121.65AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8 (1920x1080x24)
  Chrome 55.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://roozmovie.ir/
  مسیر:
  • 18:19:24 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.191.69.181AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Android (800x1280x32)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://forum.learninweb.com/showthread.php?tid=1074
  مسیر:
  • 18:10:11 — http://gostats.ir/
 • Netherlands
  Netherlands, Noord-Holland, Amsterdam, 178.62.254.82AS202018 Digital Ocean, Inc.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 57.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:42:48 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489071&counter_id=2
  • 17:35:02 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865
  • 17:34:45 — http://gostats.ir/
  • 17:33:44 — http://gostats.ir/
  • 17:33:10 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489071&counter_id=2
  • 17:32:57 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489071
  • 17:32:52 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 17:32:50 — http://gostats.ir/configure_toolbar.xml
  • 17:32:44 — http://gostats.ir/profile.xml
  • 17:32:27 — http://gostats.ir/add_site.xml
  • 17:32:12 — http://gostats.ir/configure_toolbar.xml
  • 17:31:42 — http://gostats.ir/
  • 17:31:08 — http://gostats.ir/
 • Ireland
  Ireland, Dublin, Dublin, 157.55.2.174AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:33:21 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20081107
 • Ireland
  Ireland, Dublin, Dublin, 157.55.2.174AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:33:01 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20081107
 
تبليغ از طريق Gostats