آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Mon, 19 Nov 2018
 • United States
  United States, 40.77.252.154AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 11:47:41 — http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.76AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:52:38 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 10:52:25 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • Germany
  Germany, 89.149.152.42AS3257 GTT Communications Inc.
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Safari 6.01.2 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post/3904
  مسیر:
  • 10:49:29 — http://gostats.ir/
  • 10:47:43 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.188.234AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:51:40 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, Esfahan, 5.219.83.109AS58085 Esfahan Telecommunication Company (P.J.S.)
  کاربر:
  iOS (375x667x32)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.tesco.ir/
  مسیر:
  • 09:08:44 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.76AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:22:01 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 08:21:53 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 06:05:07 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 06:05:02 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.76AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:01:51 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 03:01:43 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 40.77.195.218AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 02:58:20 — http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=2008
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Esfahan, 185.209.188.107AS62250 SINA ATINET Company (Ltd)
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Firefox 40.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.40loghat.com/com...4]=newsfeeds&areas[5]=weblinks
  مسیر:
  • 02:04:22 — http://gostats.ir/
  • 02:03:53 — http://gostats.ir/
  • 02:03:26 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.64AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:23:56 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 00:23:37 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 00:23:23 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
Sun, 18 Nov 2018
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.64AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:49:28 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 20:49:19 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 40.77.188.103AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 19:48:11 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.114.98.248AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 19:47:43 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.121.250.167AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:42:59 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487493
  • 18:42:52 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487493
  • 18:42:34 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487493
  • 18:42:28 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487493
  • 18:41:49 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 18:38:00 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
  • 18:36:39 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455
  • 18:36:27 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
  • 18:35:50 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 18:35:38 — http://gostats.ir/
  • 18:35:32 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Henan, Zhengzhou, 42.236.10.117AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
  کاربر:
  Android (1920x1200x24)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:21:46 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Washington, Redmond, 65.55.210.189AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:59:52 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008
 • United States
  United States, 40.77.189.99AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 14:45:24 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, Tehran, 194.225.57.35AS43965 Tehran University of Medical Science
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://aa1.ir/
  مسیر:
  • 14:17:46 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581
  • 14:17:09 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581
  • 14:16:20 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581
  • 14:15:54 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581
  • 14:15:49 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 14:15:45 — http://gostats.ir/
  • 14:15:27 — http://gostats.ir/login.xml
  • 14:15:06 — http://gostats.ir/login.xml
  • 14:14:41 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.141.44AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:49:03 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 
تبليغ از طريق Gostats