آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Fri, 25 May 2018
 • Canada
  Canada, Quebec, Pointe-claire, 38.140.46.186AS174 Cogent Communications
  کاربر:
  Mac OS X (800x600x24)
  Chrome 48.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.farapayesh.com/fa/
  مسیر:
  • 23:09:06 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.141AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:53:35 — http://c2.gostats.ir/last_g...s.xml?id=593865&group_by=hosts
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.56.145.227AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:40:51 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 22:30:20 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 22:30:07 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 22:29:52 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
 • United States
  United States, 40.77.178.132AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 22:38:08 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007
 • United States
  United States, Texas, Fort Worth, 167.99.34.190
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:18:11 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 22:15:32 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 40.77.178.252AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 22:01:09 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808
 • United States
  United States, Texas, Fort Worth, 167.99.34.190
  کاربر:
  WinNT (2560x1080x24)
  Chrome 66.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:08:28 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.168AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:57:10 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.121.220.181AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:53:32 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455
  • 18:53:23 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
  • 18:53:18 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 18:53:12 — http://gostats.ir/
  • 18:53:07 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Khorasan-e Razavi, 31.56.141.213AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:34:27 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 18:34:23 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Khorasan-e Razavi, 31.56.141.213AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:05:19 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 18:05:11 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.139AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:45:42 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804
 • United States
  United States, 40.77.179.199AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 16:36:09 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.56.151.140AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:09:50 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 16:09:44 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  • 16:09:39 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
 • United States
  United States, 40.77.179.155AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 15:41:38 — http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865
 • India
  India, West Bengal, Suri, 223.188.149.152AS45609 Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
  کاربر:
  Android (320x534x32)
  Chrome 40.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.cn/
  مسیر:
  • 14:53:26 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Texas, Fort Worth, 167.99.34.190
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:45:16 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 14:44:52 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 70.42.131.170AS54538 PALO ALTO NETWORKS
  کاربر:
  Win7 (800x600x24)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comamazon
  مسیر:
  • 14:37:41 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Virginia, Ashburn, 107.21.76.122AS14618 Amazon.com, Inc.
  کاربر:
  Linux (640x480x8)
  Safari 5.34.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:47:03 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.56.151.16AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 60.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
  مسیر:
  • 13:23:12 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198
 
تبليغ از طريق Gostats