آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Sat, 23 Mar 2019
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.58.3.129AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:10:16 — http://monster.gostats.ir/c...es.xml?id=507247&date=20190323
  • 19:10:07 — http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=507247&date=20190323
  • 19:09:54 — http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=507247
  • 19:09:05 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
  • 19:08:47 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.158AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 18:17:41 — http://c4.gostats.ir/regions.xml?id=398908
 • United States
  United States, Oregon, Boardman, 35.163.87.130AS16509 Amazon.com, Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1024x768x32)
  Firefox 56.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:07:26 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.159AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 17:02:24 — http://monster.gostats.ir/paths.xml?id=492801
 • United States
  United States, 72.52.87.86AS6939 Hurricane Electric LLC
  کاربر:
  Android (1080x1920x32)
  Safari 5.3430 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:22:16 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455
  • 16:22:04 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
  • 16:21:50 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455
 • United States
  United States, 40.77.190.70AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 16:04:06 — http://c2.gostats.ir/last_g...s.xml?id=593865&group_by=hosts
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.159AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:22:17 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=13&id=593865
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.129AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 15:19:42 — http://c2.gostats.ir/last_g...93865&resolve=1&group_by=hosts
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.129AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 13:32:01 — http://c3.gostats.ir/hits.xml?id=296340
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 158.58.27.28AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 68.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.samad.ir/
  مسیر:
  • 12:52:39 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.4AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:28:21 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.114.217.247AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 71.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:16:48 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359
  • 12:16:07 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.158AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 12:14:38 — http://monster.gostats.ir/s...ases.xml?id=3558&date=20160311
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.158AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 11:22:32 — http://c2.gostats.ir/clicks.xml?id=593865&date=20180605
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.159AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 11:19:56 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=7&id=593865
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.58.3.129AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 10:54:06 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
  • 10:52:17 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507246
  • 10:52:13 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:52:04 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:51:56 — http://gostats.ir/estimated_process_time.xml
  • 10:51:28 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
  • 10:50:53 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:50:19 — http://gostats.ir/configure_toolbar.xml
  • 10:50:17 — http://gostats.ir/profile.xml
  • 10:47:55 — http://gostats.ir/profile.xml
  • 10:47:24 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
  • 10:46:14 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507247
  • 10:46:06 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 10:42:59 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507247&counter_id=3
  • 10:42:56 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=507247
  • 10:42:29 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507247
  • 10:41:48 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507247&counter_id=2
  • 10:41:15 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507247
  • 10:40:58 — http://gostats.ir/add_site.xml
  • 10:40:48 — http://gostats.ir/
  • 10:40:35 — http://gostats.ir/
  • 10:40:34 — http://gostats.ir/signup.xml
  • 10:40:29 — http://gostats.ir/signup.xml
  • 10:33:16 — http://gostats.ir/signup.xml
  • 10:32:16 — http://gostats.ir/signup.xml
  • 10:23:27 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.129AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 10:45:59 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20180518
 • Romania
  Romania, 95.64.96.176AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:40:25 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507246
 • Europe
  Europe, 82.145.222.77AS39832 Opera Software AS
  کاربر:
  Android (282x349x4)
  Opera 12.16 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://hiq.bou.ac.ir/browse
  مسیر:
  • 09:11:59 — http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.129AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 08:16:21 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20130524
 
تبليغ از طريق Gostats