آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Wed, 20 Feb 2019
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.4AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 04:41:26 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.188.174AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 04:27:26 — http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 03:21:46 — http://gostats.ir/summary.xml?id=742979
 • United States
  United States, 40.77.252.194AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 03:12:16 — http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.192.33AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 03:11:41 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001
 • United States
  United States, 40.77.188.97AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 02:59:24 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:37:46 — http://c4.gostats.ir/last_g...ml?id=398908&group_by=visitors
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:24:38 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:20:03 — http://monster.gostats.ir/paths.xml?id=492801&date=20180917
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:14:39 — http://gostats.ir/browsers.xml?id=742176
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:46:09 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 01:46:03 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:27:01 — http://c4.gostats.ir/last_g...s.xml?id=398908&group_by=hosts
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.88.1AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 69.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/2833
  مسیر:
  • 01:04:10 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.132.126AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:19:56 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 00:19:43 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
Tue, 19 Feb 2019
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.184.209.40AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  iOS (320x568x32)
  Safari 6.051 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://tesco.ir/
  مسیر:
  • 23:54:17 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Oregon, Boardman, 34.219.241.140AS16509 Amazon.com, Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1024x768x32)
  Firefox 56.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:45:43 — http://gostats.ir/
 • Europe
  Europe, 66.249.81.128AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (753x424x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:24:16 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.66AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:45:51 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 22:17:31 — http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=492801&date=2003
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 83.123.119.66AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://etekaf.org/right.htm
  مسیر:
  • 21:49:15 — http://gostats.ir/
 
تبليغ از طريق Gostats