آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Mon, 11 Feb 2019
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 06:23:02 — http://c2.gostats.ir/exits.xml?id=593865&date=20180508
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 05:52:47 — http://c2.gostats.ir/dirs.xml?id=593865&date=200807
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.68AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 04:21:00 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.45AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:44:47 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 03:44:37 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 03:02:00 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=8&id=593865
 • Germany
  Germany, 89.149.152.42AS3257 GTT Communications Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (800x600x24)
  Chrome 48.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post/3909
  مسیر:
  • 03:01:24 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.137AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 03:00:50 — http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865&date=201808
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:42:49 — http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398909
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:32:21 — http://c2.gostats.ir/ip_addrs.xml?id=593865&date=20180305
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.45AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 65.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:19:21 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 02:18:19 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:55:52 — http://monster.gostats.ir/os.xml?id=486824
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:37:50 — http://c2.gostats.ir/paths.xml?page=5&id=593865
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.139AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:37:48 — http://c2.gostats.ir/langua...ate=201804&list=list&search=54
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:13:05 — http://c2.gostats.ir/hits.xml?id=593865&date=201804
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:52:05 — http://c2.gostats.ir/last_g...ml?page=11&id=593865&date=2016
Sun, 10 Feb 2019
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.141AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:49:32 — http://gostats.ir/support.xml
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 71.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:29:16 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:20:53 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:15:09 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:14:56 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.218.167.161AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/3344
  مسیر:
  • 21:41:59 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, 64.233.172.147AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 72.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post/3588
  مسیر:
  • 21:21:18 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.184.133.101AS57292 Communications and IT Research Institute
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:10:16 — http://c2.gostats.ir/
 
تبليغ از طريق Gostats