آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Wed, 03 Apr 2019
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.85AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:57:55 — http://c2.gostats.ir/referr...page=2&id=593865&date=20150508
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.85AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:44:07 — http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.190.79AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 14:30:56 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:07:36 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:50:17 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  مسیر:
  • 13:01:02 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:00:56 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.40AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 66.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:23:00 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 11:22:54 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 188.34.56.18AS49103 Asre Enteghal Dadeha
  کاربر:
  Win7 (1280x768x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.gfps.ir/componen...D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C
  مسیر:
  • 10:03:56 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.189.46AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 09:06:30 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804
 • United States
  United States, 40.77.189.249AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 06:17:27 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.194.87AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 04:54:10 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001
 • Europe
  Europe, 66.249.81.147AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (424x753x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 01:41:14 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20130130
 • United States
  United States, 40.77.189.20AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 00:11:41 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 40.77.253.29AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:05:56 — http://gostats.ir/
Tue, 02 Apr 2019
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.87AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:14:15 — http://c3.gostats.ir/searchengines.xml?id=296340
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.123.125.222AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  مسیر:
  • 17:50:01 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, 40.77.188.168AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:41:54 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.252.106AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:28:50 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865
 • United States
  United States, 40.77.188.51AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:57:40 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 
تبليغ از طريق Gostats