آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Mon, 25 Mar 2019
 • United States
  United States, 40.77.189.194AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 21:08:32 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.190.9AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 21:03:08 — http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.83.223AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (384x800x24)
  Chrome 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:51:43 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.66.159AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 20:45:21 — http://c5.gostats.ir/paths.xml?page=1&id=1023688
 • China
  China, Henan, Zhengzhou, 42.236.10.92AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:26:00 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, Tehran, 77.77.94.37AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  مسیر:
  • 19:49:46 — http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.190.109AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 19:49:34 — http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865
 • United States
  United States, Oregon, Boardman, 54.187.76.21AS16509 Amazon.com, Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1024x768x32)
  Firefox 56.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:47:42 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, Tehran, 77.77.94.37AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 17:47:49 — http://gostats.ir/
 • China
  China, Shanghai, Shanghai, 180.163.220.5AS4812 China Telecom (Group)
  کاربر:
  iOS (800x600x24)
  Safari 6.041 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:51:36 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.132.171AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 66.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:18:51 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 11:18:44 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.102.9.149AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://kazem.ir/
  مسیر:
  • 10:04:04 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.132.131AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 66.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:01:20 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 08:01:12 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.132.131AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 66.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 05:49:23 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
  • 05:49:15 — http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.222AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 73.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  مسیر:
  • 05:25:35 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 
تبليغ از طريق Gostats