آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Sun, 18 Nov 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 37.129.211.163AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://kmu.ir/
  مسیر:
  • 12:41:18 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Texas, Dallas, 104.237.130.219AS63949 Linode, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:14:27 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 11:13:19 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 40.77.190.55AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 09:51:50 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200805
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:15:57 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 09:15:52 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Virginia, Herndon, 209.170.125.226AS1299 Telia Company AB
  کاربر:
  Linux (800x600x24)
  Firefox 38.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.farapayesh.com/f...enter/66-about-training-center
  مسیر:
  • 06:01:39 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.188.192AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 05:53:28 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.27AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 04:58:16 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 04:58:09 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United States
  United States, 40.77.194.85AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 03:05:31 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:45:07 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 00:45:01 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Michigan, Detroit, 69.136.133.27AS7922 Comcast Cable Communications, LLC
  کاربر:
  WinNT (1638x922x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:40:53 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 00:40:44 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
Sat, 17 Nov 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 62.60.193.64
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 63.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa.com/post/2255
  مسیر:
  • 23:55:50 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Virginia, Herndon, 209.170.125.226AS1299 Telia Company AB
  کاربر:
  Linux (800x600x24)
  Chrome 49.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.de/
  مسیر:
  • 23:49:12 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.127.218.11AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://www.iran-sa.blogfa.com/
  مسیر:
  • 23:29:48 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Qazvin, Qazvin, 2.182.210.241AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:12:30 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801
 • United States
  United States, Washington, Redmond, 65.55.210.149AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:06:01 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804
 • United States
  United States, 40.77.190.8AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 18:21:20 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869
 • Europe
  Europe, 66.249.81.128AS15169 Google LLC
  کاربر:
  Android (412x732x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radial.ir/
  مسیر:
  • 17:39:29 — http://gostats.ir/
  • 17:39:18 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 17:11:52 — http://c2.gostats.ir/javascript.xml?id=593865&date=2016
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.25AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:54:06 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20130105
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 14:14:12 — http://gostats.ir/top.xml?id=15
 
تبليغ از طريق Gostats