آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Thu, 21 Sep 2017
 • United States
  United States, California, San Francisco, 199.30.24.136AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 03:57:38 — http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:53:27 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:22:42 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 03:22:40 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.115.41.30AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android (393x699x32)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://radio110.blogfa.com/post-3039.aspx
  مسیر:
  • 02:59:58 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Fars, 5.234.158.250AS58224
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.34.30 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:50:51 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
  • 02:36:05 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.241.63.230AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:25:36 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 02:25:32 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.25.137AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  Win7 (1024x768x24)
  Safari 5.34 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 02:08:33 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.241.63.230AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:56:55 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 01:56:49 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893
  • 01:56:45 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 01:56:38 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • United States
  United States, California, San Francisco, 199.30.24.206AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 01:33:09 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 178.253.0.47AS56687 Nimad Rah Khoozestan PLC
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.34.30 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:48:32 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 178.253.0.47AS56687 Nimad Rah Khoozestan PLC
  کاربر:
  Android (480x800x32)
  Safari 5.34.30 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:26:16 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680
 • United Kingdom
  United Kingdom, London, City of, London, 88.80.188.144AS15830
  کاربر:
  Win8.1 (1536x864x24)
  Firefox 55.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:11:22 — http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
  • 00:09:16 — http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
Wed, 20 Sep 2017
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.193AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 23:15:26 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=10&id=593865
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.241.63.230AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:15:15 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 23:15:10 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893
  • 23:15:06 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • United States
  United States, 40.77.178.208AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 22:51:48 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.132.3AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 61.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:37:30 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 22:36:15 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Korea, Republic of
  Korea, Republic of, Seoul-t'ukpyolsi, Seoul, 118.32.128.1AS4766 Korea Telecom
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893
  مسیر:
  • 22:35:33 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
 • United States
  United States, California, Simi Valley, 199.30.24.35AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 22:27:57 — http://c3.gostats.ir/last_g...40&resolve=1&group_by=sessions
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.242.190.195AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 60.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:11:21 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 22:11:16 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893
  • 22:11:12 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 22:11:08 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
  • 21:58:54 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.59.24.84AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 55.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:46:03 — http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211
  • 21:45:59 — http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211
 
تبليغ از طريق Gostats