آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Tue, 20 Mar 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 83.123.60.220AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (320x534x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://bai.ir/?pt=Android
  مسیر:
  • 22:05:55 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 131.253.27.29AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 19:56:00 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865
 • United States
  United States, 40.77.179.52AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 19:43:05 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 83.123.1.207AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (480x854x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:49:01 — http://gostats.ir/
  • 18:48:22 — http://gostats.ir/
  • 18:47:42 — http://gostats.ir/
  • 18:47:40 — http://gostats.ir/
  • 18:46:57 — http://gostats.ir/
 • United Kingdom
  United Kingdom, 88.80.184.136AS15830
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:56:58 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
  • 17:54:13 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • United Kingdom
  United Kingdom, 88.80.184.136AS15830
  کاربر:
  WinNT (1536x864x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:14:08 — http://c5.gostats.ir/last_g...88&resolve=1&group_by=sessions
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.113.203.28AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT (2560x1080x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:09:44 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343
 • United States
  United States, Virginia, Washington, 65.55.210.110AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:35:43 — http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801
 • Europe
  Europe, 66.249.81.155AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x640x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.samad.ir/
  مسیر:
  • 15:03:23 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 70.42.131.170AS54538 PALO ALTO NETWORKS
  کاربر:
  Win7 (800x600x24)
  MSIE 8.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Bing.comamazon
  مسیر:
  • 14:58:40 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:49:14 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.97.232.211AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:30:51 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 14:30:48 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, Tehran, 5.200.243.223
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Chrome 65.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:54:34 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502
  • 13:54:22 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 13:54:14 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=493502
  • 13:54:11 — http://monster.gostats.ir/code.xml?id=493502
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.235.124.61AS43754 Asiatech Data Transfer Inc PLC
  کاربر:
  WinNT (1680x1050x24)
  Chrome 64.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.bai.ir/
  مسیر:
  • 13:36:31 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.198.47.56AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Safari 5.3736 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: بله)
  ارجاع دهنده:
  http://www.samad.ir/
  مسیر:
  • 13:36:30 — http://gostats.ir/
  • 13:36:29 — http://gostats.ir/advertising.xml
  • 13:36:23 — http://gostats.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 89.198.202.119AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  iOS (414x736x32)
  Safari 6.032 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:40:48 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940
  • 12:40:41 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
  • 12:40:36 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 12:40:26 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
  • 12:39:30 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 31.58.96.88AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7 (1600x900x24)
  Firefox 59.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  Google
  مسیر:
  • 12:19:22 — http://gostats.ir/
 • United States
  United States, 40.77.177.232AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 12:13:56 — http://c2.gostats.ir/last_g...xml?page=2&id=593865&resolve=0
 • United States
  United States, 40.77.178.228AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  iOS (320x568x24)
  Safari 0.09 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:29:45 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007
 • United States
  United States, 40.77.177.102AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 11:20:42 — http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865
 
تبليغ از طريق Gostats