آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Sat, 17 Nov 2018
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.26AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 03:20:25 — http://c2.gostats.ir/search...es.xml?id=593865&date=20180610
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.26AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 02:01:37 — http://c2.gostats.ir/exits.xml?id=593865&date=20140107
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:56:44 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20170121
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:41:24 — http://c2.gostats.ir/mailers.xml?id=593865&date=200009
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.25AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:23:48 — http://c2.gostats.ir/entries.xml?id=593865&date=20180509
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.26AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 01:12:53 — http://c2.gostats.ir/entries.xml?id=593865&date=201707
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.25AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:55:40 — http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150102
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:31:56 — http://c2.gostats.ir/colordepth.xml?id=593865&date=20180603
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.25AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 00:22:29 — http://c2.gostats.ir/colordepth.xml?id=593865&date=200805
Fri, 16 Nov 2018
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:53:28 — http://c2.gostats.ir/os.xml?id=593865&date=20150103
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:42:41 — http://c2.gostats.ir/resolutions.xml?id=593865&date=200010
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:31:58 — http://gostats.ir/top.xml?id=16
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.26AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:12:01 — http://c2.gostats.ir/mailers.xml?id=593865&date=201803
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.26AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 23:11:19 — http://c4.gostats.ir/cookies.xml?id=398908
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.251.132.172AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 22:15:11 — داده نشده
  • 22:13:42 — داده نشده
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.131.1AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Mac OS X (1440x900x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:00:00 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 21:59:54 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.27AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:40:34 — http://c2.gostats.ir/exits.xml?id=593865&date=20150127
 • United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 70.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:39:34 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  • 21:39:29 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • United States
  United States, 185.80.201.89AS30633 Leaseweb USA, Inc.
  کاربر:
  Win8.1 (1366x768x24)
  Firefox 62.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:14:44 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406731
  • 21:14:38 — http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732
  • 21:14:30 — http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715
  • 21:14:21 — http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406731
  • 21:14:20 — http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732
  • 21:14:18 — http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715
  • 21:14:13 — http://gostats.ir/my_sites.xml
  • 21:13:56 — http://gostats.ir/my_sites.xml
 • United States
  United States, California, Mountain View, 66.249.64.25AS15169 Google LLC
  کاربر:
  مسیر:
  • 21:10:30 — http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865&date=20180322
 
تبليغ از طريق Gostats