مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 12:39:28 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:39:28

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 18234.0%
not given 295.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 173.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 163.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 [2] 122.2%
http://gostats.ir/ [2] 122.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 112.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 101.9%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 81.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 81.5%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 61.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 61.1%
http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://gostats.ir/ 50.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490634 [2] 50.9%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 50.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 40.7%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 40.7%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 30.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 30.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=488513 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.6%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats