مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 23:45:11 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 23:45:12

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 13530.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 173.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 163.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 153.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 112.5%
http://gostats.ir/ [2] 102.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 92.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 71.6%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 71.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 61.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490634 [2] 61.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 51.1%
http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 40.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 40.9%
not given 40.9%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 40.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 40.9%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 40.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 30.7%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [3] 30.7%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats