مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:57:03 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:57:04

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 6811.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 497.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [2] 294.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 172.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 152.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 132.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 91.5%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 50.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 50.8%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 50.8%
http://gostats.ir/ [2] 50.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 40.6%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 40.6%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 40.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [3] 40.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 40.6%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 30.5%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 30.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 30.5%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats