مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:12:01 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:12:01

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 9123.5%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 194.9%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 174.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 143.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 102.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=384211 [2] 92.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 92.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 71.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 61.5%
not given 61.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 61.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930 61.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 51.3%
http://gostats.ir/ [2] 51.3%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 51.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 41.0%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 41.0%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 41.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 41.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 41.0%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats