مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 00:00:26 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:00:27

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 11521.5%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 478.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 305.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 203.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 152.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 152.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [2] 101.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 101.9%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 81.5%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 81.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 81.5%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 71.3%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 61.1%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 61.1%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 61.1%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [3] 61.1%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [3] 50.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080831 50.9%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 50.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 50.9%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats