مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:01:36 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:01:37

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 7515.7%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 5210.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=488387 245.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 224.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 214.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 194.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 132.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 81.7%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 81.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 71.5%
http://gostats.ir/login.xml 71.5%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 61.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 61.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 [2] 61.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 51.0%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [3] 51.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 40.8%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502 [2] 40.8%
http://gostats.ir/signup.xml 40.8%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 40.8%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats