مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 12:01:58 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:01:59

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 3621.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 137.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 105.9%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 105.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 84.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [2] 74.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 53.0%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 42.4%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 42.4%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 31.8%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 31.8%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 31.8%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 21.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 21.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865&resolve=0 21.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 21.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 21.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 21.2%
http://gostats.ir/ [2] 21.2%
http://gostats.ir/link_to_gostats.xml 10.6%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats