مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:27:15 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:27:16

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 9523.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 174.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] 174.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 153.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 102.5%
http://gostats.ir/ [2] 92.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 92.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 82.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 61.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] 61.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 51.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 41.0%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 41.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [4] 41.0%
http://gostats.ir/my_sites.xml 41.0%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 30.7%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 30.7%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865 30.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 30.7%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats