مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:56:47 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:56:48

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 2924.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 108.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 97.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 86.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 75.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 54.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 32.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [2] 32.5%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 21.7%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 21.7%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 21.7%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 21.7%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 21.7%
not given 10.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.8%
http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://gostats.ir/advertising.xml 10.8%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1 10.8%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats