مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:50:01 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:50:02

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 11818.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 517.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 355.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 81.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 81.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 81.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 81.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 71.1%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 60.9%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 60.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 60.9%
http://gostats.ir/ [2] 60.9%
http://gostats.ir/signup.xml 50.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 50.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 50.8%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 40.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 40.6%
http://gostats.ir/tos.xml 40.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 40.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 40.6%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats