مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 14:10:21 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:10:23

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 10217.1%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888 [2] 335.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 315.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 101.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888 71.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 50.8%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 50.8%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 40.7%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 40.7%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 40.7%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 40.7%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 40.7%
http://gostats.ir/ [2] 30.5%
http://gostats.ir/paths.xml?id=741359&date=20160506 30.5%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 30.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 30.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 30.5%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 30.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 30.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 20.3%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats