مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 03:01:38 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:01:38

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 7222.6%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 123.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 92.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 92.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 82.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502 [2] 72.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 72.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 72.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 61.9%
http://gostats.ir/ [2] 51.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 41.3%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 41.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 41.3%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 41.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 41.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 30.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 30.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml 30.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495390 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=495498&counter_id=3 [2] 30.9%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 30.9%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats