مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 08:43:05 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 08:43:06

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 9615.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 548.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 233.7%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 101.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 91.4%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 81.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 81.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 71.1%
not given 71.1%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 61.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 61.0%
http://gostats.ir/ [2] 50.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865 50.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 50.8%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 50.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 50.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 50.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 40.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=7&id=593865&date=20071029 40.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 40.6%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats