مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:37:04 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:37:05

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 11716.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 466.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 355.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 81.1%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 71.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 71.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 71.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 60.9%
http://gostats.ir/ [2] 60.9%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 60.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 60.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 50.7%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 50.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 50.7%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 40.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 40.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 40.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 40.6%
http://gostats.ir/tos.xml 40.6%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 30.4%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats