مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:03:14 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:03:15

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 469.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 295.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 214.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 71.4%
not given 51.0%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 51.0%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=29&id=593865&date=20080412 40.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 40.8%
http://gostats.ir/ [2] 40.8%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 40.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 30.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008 30.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 30.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 30.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 30.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 20.4%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 20.4%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 20.4%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 20.4%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats