مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 10:59:49 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:59:49

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 7021.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 3711.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 185.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 164.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 123.7%
http://gostats.ir/ [2] 92.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 82.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502 [2] 82.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 72.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 61.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [4] 41.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 41.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 41.2%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 41.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] 30.9%
http://gostats.ir/signup.xml 30.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 30.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 30.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 30.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats