مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — Fri, 12 Apr 2019 16:45:42 (40 روز 10 ساعت 35 دقیقه 46 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:45:43

مسیرتعداد
http://c4.gostats.ir/searchphrases.xml?id=398908 20.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.3%
http://gostats.ir/advertising.xml 20.3%
http://c2.gostats.ir/mailers.xml?id=593865&date=200009 20.3%
http://monster.gostats.ir/ip_addrs.xml?page=6&id=3558/-http-gostats-com-&date=20150831 20.3%
http://gostats.ir/countries.xml?id=742979 20.3%
http://gostats.ir/top.xml?id=6 20.3%
http://monster.gostats.ir/ip_addrs.xml?page=9&id=3558/-http-gostats-com&date=20160818 20.3%
http://gostats.ir/login.xml [2] → http://gostats.ir/ 20.3%
http://c2.gostats.ir/period.xml?id=593865 20.3%
http://c4.gostats.ir/visitors.xml?id=398907 20.3%
http://c4.gostats.ir/java.xml?id=398909 20.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20130114 20.3%
http://gostats.ir/searchphrases.xml?id=740169&date=201409 20.3%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=3558 10.1%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=375387 10.1%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489230 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489230 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489230 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.1%
http://gostats.ir/top.xml?id=2 10.1%
http://gostats.ir/top.xml?id=11 → http://gostats.ir/top.xml?id=4 → http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/privacy.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&date=20180407 10.1%
http://c5.gostats.ir/paths.xml?page=1&id=1023688 10.1%
 
تبليغ از طريق Gostats