مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 16:59:19 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:59:20

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/browsers.xml?id=492801&date=2004 10.1%
http://c2.gostats.ir/countries.xml?id=593865&date=20180609&list=list&search=104 10.1%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://gostats.ir/top.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/estimated_process_time.xml → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.1%
http://c2.gostats.ir/clicks.xml?id=593865 10.1%
http://monster.gostats.ir/time.xml?id=492801&date=2005 10.1%
http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1059790 10.1%
http://c2.gostats.ir/returns.xml?id=593865 10.1%
http://c2.gostats.ir/cookies.xml?id=593865&date=20140119 10.1%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=3558/-http-gostats-com&date=20160419 10.1%
http://c4.gostats.ir/time.xml?id=360390 10.1%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865&group_by=none 10.1%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150326 10.1%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865&resolve=0 10.1%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 10.1%
http://monster.gostats.ir/java.xml?id=483206 10.1%
http://c4.gostats.ir/paths.xml?page=1&id=360390 10.1%
http://c2.gostats.ir/countries.xml?id=593865&date=201809&list=list&search=148 10.1%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=3558%20&date=20160209 10.1%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150905 10.1%
http://gostats.ir/pages.xml?id=742979 10.1%
 
تبليغ از طريق Gostats