وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:22:55 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:22:55
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه27691066581053239507343330405
IP بازدیدکنندگانان82035232371108145701501515
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7173521634994129431513249
تعداد ارتباطات منحصربفرد102538258411244221741634709
تعداد بازدیدهای مجدد 615231211953867451501412
میزان افزایش بازدیدها25121111857078257825
درصد افزایش بازدیدها25.0%25.0%34.3%47.8%47.8%51.4%53.7%53.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.94.13.03.03.03.33.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.41.51.11.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.81.00.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه106
IP بازدیدکنندگانان35
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد35
تعداد ارتباطات منحصربفرد38
تعداد بازدیدهای مجدد 23
میزان افزایش بازدیدها12
درصد افزایش بازدیدها34.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 24 Feb 2018 09:22:56)
دفعات مشاهده صفحه27
IP بازدیدکنندگانان8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7
تعداد ارتباطات منحصربفرد10
تعداد بازدیدهای مجدد 6
میزان افزایش بازدیدها2
درصد افزایش بازدیدها25.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه658
IP بازدیدکنندگانان232
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد216
تعداد ارتباطات منحصربفرد258
تعداد بازدیدهای مجدد 121
میزان افزایش بازدیدها111
درصد افزایش بازدیدها47.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3239
IP بازدیدکنندگانان1108
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد994
تعداد ارتباطات منحصربفرد1244
تعداد بازدیدهای مجدد 538
میزان افزایش بازدیدها570
درصد افزایش بازدیدها51.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه50734
IP بازدیدکنندگانان14570
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12943
تعداد ارتباطات منحصربفرد22174
تعداد بازدیدهای مجدد 6745
میزان افزایش بازدیدها7825
درصد افزایش بازدیدها53.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3330405
IP بازدیدکنندگانان1501515
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513249
تعداد ارتباطات منحصربفرد1634709
تعداد بازدیدهای مجدد 1501412
میزان افزایش بازدیدها7825
درصد افزایش بازدیدها53.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-02-1800:01:09
2018-02-1900:01:51
2018-02-2000:02:21
2018-02-2100:00:50
2018-02-2200:00:58
2018-02-2300:02:02
2018-02-2400:03:11

شهرها

Salt Lake City9
Dresden5
San Francisco1

زمان

03
412
21

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats