وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 16:31:53 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:31:53
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه5884988071243870606753321352
IP بازدیدکنندگانان192751330511371167541498901
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد182656337531329152461511094
تعداد ارتباطات منحصربفرد213055391611788259241631085
تعداد بازدیدهای مجدد 1115191412168277931498798
میزان افزایش بازدیدها811321893068989618961
درصد افزایش بازدیدها42.1%40.7%62.7%57.3%57.8%50.3%53.5%53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.23.21.82.42.42.94.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.01.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.91.01.11.01.01.00.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیر



تعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه98
IP بازدیدکنندگانان51
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد56
تعداد ارتباطات منحصربفرد55
تعداد بازدیدهای مجدد 19
میزان افزایش بازدیدها32
درصد افزایش بازدیدها62.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 13 Dec 2017 16:31:53)
دفعات مشاهده صفحه58
IP بازدیدکنندگانان19
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18
تعداد ارتباطات منحصربفرد21
تعداد بازدیدهای مجدد 11
میزان افزایش بازدیدها8
درصد افزایش بازدیدها42.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه807
IP بازدیدکنندگانان330
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد337
تعداد ارتباطات منحصربفرد391
تعداد بازدیدهای مجدد 141
میزان افزایش بازدیدها189
درصد افزایش بازدیدها57.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3870
IP بازدیدکنندگانان1371
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1329
تعداد ارتباطات منحصربفرد1788
تعداد بازدیدهای مجدد 682
میزان افزایش بازدیدها689
درصد افزایش بازدیدها50.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه60675
IP بازدیدکنندگانان16754
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15246
تعداد ارتباطات منحصربفرد25924
تعداد بازدیدهای مجدد 7793
میزان افزایش بازدیدها8961
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3321352
IP بازدیدکنندگانان1498901
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1511094
تعداد ارتباطات منحصربفرد1631085
تعداد بازدیدهای مجدد 1498798
میزان افزایش بازدیدها8961
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-12-0700:00:25
2017-12-0800:00:59
2017-12-0900:01:34
2017-12-1000:00:40
2017-12-1100:01:22
2017-12-1200:00:32
2017-12-1300:02:49

وضوح صفحه

1280x80021
414x73612
1080x19206

خروجیها

/7
/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions5
/last_guests.xml?id=3918172

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats