وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 00:43:00 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:43:01
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه155028864010436531182603293619
IP بازدیدکنندگانان26652266441367302091490954
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد26650263431568258801504366
تعداد ارتباطات منحصربفرد26654296491802459811618821
تعداد بازدیدهای مجدد 2662311218593154261490851
میزان افزایش بازدیدها0029154257741478314783
درصد افزایش بازدیدها0.0%0.0%55.8%57.9%58.8%56.6%48.9%48.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده7.57.61.82.42.42.34.62.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.11.11.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.10.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه88
IP بازدیدکنندگانان52
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد50
تعداد ارتباطات منحصربفرد54
تعداد بازدیدهای مجدد 23
میزان افزایش بازدیدها29
درصد افزایش بازدیدها55.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 29 May 2017 00:43:01)
دفعات مشاهده صفحه15
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد2
تعداد بازدیدهای مجدد 2
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده7.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه640
IP بازدیدکنندگانان266
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد263
تعداد ارتباطات منحصربفرد296
تعداد بازدیدهای مجدد 112
میزان افزایش بازدیدها154
درصد افزایش بازدیدها57.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3653
IP بازدیدکنندگانان1367
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1568
تعداد ارتباطات منحصربفرد1802
تعداد بازدیدهای مجدد 593
میزان افزایش بازدیدها774
درصد افزایش بازدیدها56.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه118260
IP بازدیدکنندگانان30209
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25880
تعداد ارتباطات منحصربفرد45981
تعداد بازدیدهای مجدد 15426
میزان افزایش بازدیدها14783
درصد افزایش بازدیدها48.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3293619
IP بازدیدکنندگانان1490954
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1504366
تعداد ارتباطات منحصربفرد1618821
تعداد بازدیدهای مجدد 1490851
میزان افزایش بازدیدها14783
درصد افزایش بازدیدها48.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-05-2300:00:44
2017-05-2400:00:46
2017-05-2500:00:04
2017-05-2600:00:54
2017-05-2700:00:42
2017-05-2800:00:11
2017-05-2900:03:25

مرورگرهای وب

Firefox 53.013
Google Chrome 58.0.3029.1102

ورودیها

/last_guests.xml?id=3842111
/1

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats