وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 07:42:05 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 07:42:06
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه381182232143350101541651883267757
IP بازدیدکنندگانان144380604982881385931483926
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1237816821113068319831497658
تعداد ارتباطات منحصربفرد19591068661413856605381607956
تعداد بازدیدهای مجدد 82440292471384194421483823
میزان افزایش بازدیدها618403125114971915119151
درصد افزایش بازدیدها42.9%41.9%50.0%51.7%51.8%52.0%49.6%49.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.23.22.83.13.13.35.22.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.61.61.31.31.31.31.91.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.01.11.11.10.81.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه223
IP بازدیدکنندگانان80
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد81
تعداد ارتباطات منحصربفرد106
تعداد بازدیدهای مجدد 40
میزان افزایش بازدیدها40
درصد افزایش بازدیدها50.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 21 Jan 2017 07:42:07)
دفعات مشاهده صفحه38
IP بازدیدکنندگانان14
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12
تعداد ارتباطات منحصربفرد19
تعداد بازدیدهای مجدد 8
میزان افزایش بازدیدها6
درصد افزایش بازدیدها42.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه2143
IP بازدیدکنندگانان604
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد682
تعداد ارتباطات منحصربفرد866
تعداد بازدیدهای مجدد 292
میزان افزایش بازدیدها312
درصد افزایش بازدیدها51.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه10154
IP بازدیدکنندگانان2881
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3068
تعداد ارتباطات منحصربفرد3856
تعداد بازدیدهای مجدد 1384
میزان افزایش بازدیدها1497
درصد افزایش بازدیدها52.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه165188
IP بازدیدکنندگانان38593
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31983
تعداد ارتباطات منحصربفرد60538
تعداد بازدیدهای مجدد 19442
میزان افزایش بازدیدها19151
درصد افزایش بازدیدها49.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3267757
IP بازدیدکنندگانان1483926
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1497658
تعداد ارتباطات منحصربفرد1607956
تعداد بازدیدهای مجدد 1483823
میزان افزایش بازدیدها19151
درصد افزایش بازدیدها49.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-01-1500:01:12
2017-01-1600:00:39
2017-01-1700:01:20
2017-01-1800:01:41
2017-01-1900:01:15
2017-01-2000:01:29
2017-01-2100:01:46

محبوبیت صفحات

/last_guests.xml?id=39181715
/10
/summary.xml?id=4877584

وضوح صفحه

1366x76811
375x6676
1920x10806

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats