وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 12:35:05 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:35:05
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه478917480712652321472833284685
IP بازدیدکنندگانان224166351541737371241488365
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد285366359551786314271501661
تعداد ارتباطات منحصربفرد285377410632258567731614699
تعداد بازدیدهای مجدد 8152715023790184121488262
میزان افزایش بازدیدها142639201319471871218712
درصد افزایش بازدیدها63.6%63.4%59.1%57.3%55.9%54.5%50.4%50.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.71.72.62.22.32.94.72.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.21.11.21.31.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.31.31.01.01.01.00.81.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه174
IP بازدیدکنندگانان66
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد66
تعداد ارتباطات منحصربفرد77
تعداد بازدیدهای مجدد 27
میزان افزایش بازدیدها39
درصد افزایش بازدیدها59.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 29 Mar 2017 12:35:07)
دفعات مشاهده صفحه47
IP بازدیدکنندگانان22
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28
تعداد ارتباطات منحصربفرد28
تعداد بازدیدهای مجدد 8
میزان افزایش بازدیدها14
درصد افزایش بازدیدها63.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه807
IP بازدیدکنندگانان351
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد359
تعداد ارتباطات منحصربفرد410
تعداد بازدیدهای مجدد 150
میزان افزایش بازدیدها201
درصد افزایش بازدیدها57.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه5232
IP بازدیدکنندگانان1737
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1786
تعداد ارتباطات منحصربفرد2258
تعداد بازدیدهای مجدد 790
میزان افزایش بازدیدها947
درصد افزایش بازدیدها54.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه147283
IP بازدیدکنندگانان37124
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31427
تعداد ارتباطات منحصربفرد56773
تعداد بازدیدهای مجدد 18412
میزان افزایش بازدیدها18712
درصد افزایش بازدیدها50.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3284685
IP بازدیدکنندگانان1488365
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1501661
تعداد ارتباطات منحصربفرد1614699
تعداد بازدیدهای مجدد 1488262
میزان افزایش بازدیدها18712
درصد افزایش بازدیدها50.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-03-2300:00:24
2017-03-2400:00:32
2017-03-2500:00:45
2017-03-2600:00:43
2017-03-2700:00:52
2017-03-2800:01:18
2017-03-2900:00:25

عمق رنگ

2437
327

زمان

016
31
101

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت2
روی هم رفته2
 
تبليغ از طريق Gostats