وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 23:45:43 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 23:45:44
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه112113727801113627873873304616
IP بازدیدکنندگانان414134290411293225351494064
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد323231267391164198521507284
تعداد ارتباطات منحصربفرد525238351491559345581623832
تعداد بازدیدهای مجدد 21211614019628117381493961
میزان افزایش بازدیدها202018150216651079710797
درصد افزایش بازدیدها48.8%48.8%52.9%51.7%52.3%51.4%47.9%47.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.53.52.32.92.83.14.42.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.61.61.21.31.31.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.80.80.90.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه72
IP بازدیدکنندگانان34
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31
تعداد ارتباطات منحصربفرد38
تعداد بازدیدهای مجدد 16
میزان افزایش بازدیدها18
درصد افزایش بازدیدها52.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 23 Aug 2017 23:45:45)
دفعات مشاهده صفحه112
IP بازدیدکنندگانان41
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد32
تعداد ارتباطات منحصربفرد52
تعداد بازدیدهای مجدد 21
میزان افزایش بازدیدها20
درصد افزایش بازدیدها48.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه780
IP بازدیدکنندگانان290
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد267
تعداد ارتباطات منحصربفرد351
تعداد بازدیدهای مجدد 140
میزان افزایش بازدیدها150
درصد افزایش بازدیدها51.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3627
IP بازدیدکنندگانان1293
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1164
تعداد ارتباطات منحصربفرد1559
تعداد بازدیدهای مجدد 628
میزان افزایش بازدیدها665
درصد افزایش بازدیدها51.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه87387
IP بازدیدکنندگانان22535
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد19852
تعداد ارتباطات منحصربفرد34558
تعداد بازدیدهای مجدد 11738
میزان افزایش بازدیدها10797
درصد افزایش بازدیدها47.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3304616
IP بازدیدکنندگانان1494064
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1507284
تعداد ارتباطات منحصربفرد1623832
تعداد بازدیدهای مجدد 1493961
میزان افزایش بازدیدها10797
درصد افزایش بازدیدها47.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-08-1700:00:21
2017-08-1800:01:06
2017-08-1900:00:49
2017-08-2000:00:19
2017-08-2100:01:13
2017-08-2200:00:42
2017-08-2300:01:09

تعداد صفحات بازدید شده

124
212
33

سیستم عامل

Windows NT 6.348
Windows 718
Linux x86_6414

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats