وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 04:44:48 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 04:44:49
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه735111586962007450063335203
IP بازدیدکنندگانان4204319932799132961503123
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4204318930732114311514587
تعداد ارتباطات منحصربفرد5255224439863196601636772
تعداد بازدیدهای مجدد 21016841331961191503020
میزان افزایش بازدیدها210271151848071777177
درصد افزایش بازدیدها50.0%50.0%62.8%57.8%56.9%60.1%54.0%54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.81.82.63.13.32.73.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.21.31.31.21.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.00.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه111
IP بازدیدکنندگانان43
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد43
تعداد ارتباطات منحصربفرد52
تعداد بازدیدهای مجدد 16
میزان افزایش بازدیدها27
درصد افزایش بازدیدها62.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Thu, 26 Apr 2018 04:44:49)
دفعات مشاهده صفحه7
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد5
تعداد بازدیدهای مجدد 2
میزان افزایش بازدیدها2
درصد افزایش بازدیدها50.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه586
IP بازدیدکنندگانان199
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد189
تعداد ارتباطات منحصربفرد244
تعداد بازدیدهای مجدد 84
میزان افزایش بازدیدها115
درصد افزایش بازدیدها57.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2007
IP بازدیدکنندگانان799
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد732
تعداد ارتباطات منحصربفرد863
تعداد بازدیدهای مجدد 319
میزان افزایش بازدیدها480
درصد افزایش بازدیدها60.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه45006
IP بازدیدکنندگانان13296
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11431
تعداد ارتباطات منحصربفرد19660
تعداد بازدیدهای مجدد 6119
میزان افزایش بازدیدها7177
درصد افزایش بازدیدها54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3335203
IP بازدیدکنندگانان1503123
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1514587
تعداد ارتباطات منحصربفرد1636772
تعداد بازدیدهای مجدد 1503020
میزان افزایش بازدیدها7177
درصد افزایش بازدیدها54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-04-2000:01:49
2018-04-2100:00:30
2018-04-2200:02:34
2018-04-2300:00:51
2018-04-2400:01:37
2018-04-2500:01:22
2018-04-2600:01:00

مناطق

Utah3
California1

سایت های ارجاع دهنده

c5.gostats.ir/last_guests.xml1
c4.gostats.ir/last_guests.xml1

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats