وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 02:58:07 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:58:08
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه18887621264398753123313277
IP بازدیدکنندگانان1829246401356198251496396
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1828224371347177641509104
تعداد ارتباطات منحصربفرد1837295491837304701627528
تعداد بازدیدهای مجدد 00171242065594111496293
میزان افزایش بازدیدها1812122207011041410414
درصد افزایش بازدیدها100.0%100.0%41.4%49.6%49.0%51.7%52.5%52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.03.13.43.53.34.22.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.31.31.31.41.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.00.90.91.00.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه88
IP بازدیدکنندگانان29
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28
تعداد ارتباطات منحصربفرد37
تعداد بازدیدهای مجدد 17
میزان افزایش بازدیدها12
درصد افزایش بازدیدها41.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 21 Oct 2017 02:58:08)
دفعات مشاهده صفحه1
IP بازدیدکنندگانان1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1
تعداد ارتباطات منحصربفرد1
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها1
درصد افزایش بازدیدها100.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه762
IP بازدیدکنندگانان246
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد224
تعداد ارتباطات منحصربفرد295
تعداد بازدیدهای مجدد 124
میزان افزایش بازدیدها122
درصد افزایش بازدیدها49.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4398
IP بازدیدکنندگانان1356
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1347
تعداد ارتباطات منحصربفرد1837
تعداد بازدیدهای مجدد 655
میزان افزایش بازدیدها701
درصد افزایش بازدیدها51.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه75312
IP بازدیدکنندگانان19825
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد17764
تعداد ارتباطات منحصربفرد30470
تعداد بازدیدهای مجدد 9411
میزان افزایش بازدیدها10414
درصد افزایش بازدیدها52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3313277
IP بازدیدکنندگانان1496396
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1509104
تعداد ارتباطات منحصربفرد1627528
تعداد بازدیدهای مجدد 1496293
میزان افزایش بازدیدها10414
درصد افزایش بازدیدها52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-10-1500:01:44
2017-10-1600:00:40
2017-10-1700:02:23
2017-10-1800:00:34
2017-10-1900:00:56
2017-10-2000:00:26
2017-10-2100:00:00

مرورگرهای وب

Google Chrome 61.0.3163.1001

محبوبیت صفحات

/1

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats