وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 14:34:42 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:34:43
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه38621196991103496501143329785
IP بازدیدکنندگانان142338254401177143801501325
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد162636225341035127871513093
تعداد ارتباطات منحصربفرد142343276431332219301634465
تعداد بازدیدهای مجدد 711171151856766411501222
میزان افزایش بازدیدها711211392261077397739
درصد افزایش بازدیدها50.0%47.8%55.3%54.7%55.1%51.8%53.8%53.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.42.43.33.13.23.43.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.90.91.21.21.31.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.11.10.90.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه119
IP بازدیدکنندگانان38
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد36
تعداد ارتباطات منحصربفرد43
تعداد بازدیدهای مجدد 17
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها55.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 18 Feb 2018 14:34:44)
دفعات مشاهده صفحه38
IP بازدیدکنندگانان14
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16
تعداد ارتباطات منحصربفرد14
تعداد بازدیدهای مجدد 7
میزان افزایش بازدیدها7
درصد افزایش بازدیدها50.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.9
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه699
IP بازدیدکنندگانان254
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد225
تعداد ارتباطات منحصربفرد276
تعداد بازدیدهای مجدد 115
میزان افزایش بازدیدها139
درصد افزایش بازدیدها54.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3496
IP بازدیدکنندگانان1177
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1035
تعداد ارتباطات منحصربفرد1332
تعداد بازدیدهای مجدد 567
میزان افزایش بازدیدها610
درصد افزایش بازدیدها51.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه50114
IP بازدیدکنندگانان14380
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12787
تعداد ارتباطات منحصربفرد21930
تعداد بازدیدهای مجدد 6641
میزان افزایش بازدیدها7739
درصد افزایش بازدیدها53.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3329785
IP بازدیدکنندگانان1501325
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513093
تعداد ارتباطات منحصربفرد1634465
تعداد بازدیدهای مجدد 1501222
میزان افزایش بازدیدها7739
درصد افزایش بازدیدها53.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-02-1200:02:04
2018-02-1300:01:13
2018-02-1400:01:05
2018-02-1500:00:49
2018-02-1600:01:24
2018-02-1700:02:06
2018-02-1800:00:36

عبارت جستجو

http://127.0.0.1:8888/orange.html2

محبوبیت صفحات

/10
/my_sites.xml6
/referrers.xml?id=593865&date=20082

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats