وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 09:35:37 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:35:37
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه49122245170127591561537843277915
IP بازدیدکنندگانان164073489782585378951486420
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد164071493792608317831499858
تعداد ارتباطات منحصربفرد2050976711083402584391611755
تعداد بازدیدهای مجدد 112741240381270189271486317
میزان افزایش بازدیدها512322494013151896818968
درصد افزایش بازدیدها31.2%30.0%43.8%50.9%51.5%50.9%50.1%50.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.13.03.53.53.63.54.82.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.41.41.41.31.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.81.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه245
IP بازدیدکنندگانان73
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد71
تعداد ارتباطات منحصربفرد97
تعداد بازدیدهای مجدد 41
میزان افزایش بازدیدها32
درصد افزایش بازدیدها43.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 22 Feb 2017 09:35:38)
دفعات مشاهده صفحه49
IP بازدیدکنندگانان16
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16
تعداد ارتباطات منحصربفرد20
تعداد بازدیدهای مجدد 11
میزان افزایش بازدیدها5
درصد افزایش بازدیدها31.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1701
IP بازدیدکنندگانان489
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد493
تعداد ارتباطات منحصربفرد671
تعداد بازدیدهای مجدد 240
میزان افزایش بازدیدها249
درصد افزایش بازدیدها50.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه9156
IP بازدیدکنندگانان2585
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2608
تعداد ارتباطات منحصربفرد3402
تعداد بازدیدهای مجدد 1270
میزان افزایش بازدیدها1315
درصد افزایش بازدیدها50.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه153784
IP بازدیدکنندگانان37895
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31783
تعداد ارتباطات منحصربفرد58439
تعداد بازدیدهای مجدد 18927
میزان افزایش بازدیدها18968
درصد افزایش بازدیدها50.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3277915
IP بازدیدکنندگانان1486420
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1499858
تعداد ارتباطات منحصربفرد1611755
تعداد بازدیدهای مجدد 1486317
میزان افزایش بازدیدها18968
درصد افزایش بازدیدها50.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-02-1600:01:08
2017-02-1700:01:17
2017-02-1800:02:00
2017-02-1900:00:51
2017-02-2000:01:01
2017-02-2100:01:47
2017-02-2200:00:40

کشورها

Iran, Islamic Republic of21
United States12
Germany3

محبوبیت صفحات

/18
/my_sites.xml4
/last_guests.xml?id=4892154

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats