وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:13:44 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:13:44
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه3581239131513581959783300902
IP بازدیدکنندگانان23946247401116241611492936
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23941227371088212481506477
تعداد ارتباطات منحصربفرد23958353581537374061622223
تعداد بازدیدهای مجدد 1192011619540126281492833
میزان افزایش بازدیدها11926131215761153311533
درصد افزایش بازدیدها50.0%48.7%56.5%53.0%53.0%51.6%47.7%47.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.51.53.04.04.13.34.52.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.41.61.61.41.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.90.90.91.00.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه123
IP بازدیدکنندگانان46
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد41
تعداد ارتباطات منحصربفرد58
تعداد بازدیدهای مجدد 20
میزان افزایش بازدیدها26
درصد افزایش بازدیدها56.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 24 Jul 2017 01:13:45)
دفعات مشاهده صفحه3
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد2
تعداد بازدیدهای مجدد 1
میزان افزایش بازدیدها1
درصد افزایش بازدیدها50.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه913
IP بازدیدکنندگانان247
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد227
تعداد ارتباطات منحصربفرد353
تعداد بازدیدهای مجدد 116
میزان افزایش بازدیدها131
درصد افزایش بازدیدها53.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3581
IP بازدیدکنندگانان1116
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1088
تعداد ارتباطات منحصربفرد1537
تعداد بازدیدهای مجدد 540
میزان افزایش بازدیدها576
درصد افزایش بازدیدها51.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه95978
IP بازدیدکنندگانان24161
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21248
تعداد ارتباطات منحصربفرد37406
تعداد بازدیدهای مجدد 12628
میزان افزایش بازدیدها11533
درصد افزایش بازدیدها47.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3300902
IP بازدیدکنندگانان1492936
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1506477
تعداد ارتباطات منحصربفرد1622223
تعداد بازدیدهای مجدد 1492833
میزان افزایش بازدیدها11533
درصد افزایش بازدیدها47.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-07-1800:01:48
2017-07-1900:01:23
2017-07-2000:00:14
2017-07-2100:01:17
2017-07-2200:01:08
2017-07-2300:00:47
2017-07-2400:00:08

سیستم عامل

Windows NT 10.02
Linux1

خروجیها

/last_guests.xml?id=3842111
/1

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats