وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 00:27:46 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:27:47
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه15166439731918431953337273
IP بازدیدکنندگانان1513219432846128151503893
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1512616627749107241515213
تعداد ارتباطات منحصربفرد1513623939995188181637829
تعداد بازدیدهای مجدد 0014711132358711503790
میزان افزایش بازدیدها151181232052369446944
درصد افزایش بازدیدها100.0%100.0%56.2%63.4%63.3%61.8%54.2%54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.02.52.62.62.64.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.41.41.41.31.81.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.80.90.90.90.81.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه66
IP بازدیدکنندگانان32
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد26
تعداد ارتباطات منحصربفرد36
تعداد بازدیدهای مجدد 14
میزان افزایش بازدیدها18
درصد افزایش بازدیدها56.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 27 May 2018 00:27:47)
دفعات مشاهده صفحه1
IP بازدیدکنندگانان1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1
تعداد ارتباطات منحصربفرد1
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها1
درصد افزایش بازدیدها100.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه439
IP بازدیدکنندگانان194
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد166
تعداد ارتباطات منحصربفرد239
تعداد بازدیدهای مجدد 71
میزان افزایش بازدیدها123
درصد افزایش بازدیدها63.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1918
IP بازدیدکنندگانان846
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد749
تعداد ارتباطات منحصربفرد995
تعداد بازدیدهای مجدد 323
میزان افزایش بازدیدها523
درصد افزایش بازدیدها61.8%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه43195
IP بازدیدکنندگانان12815
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10724
تعداد ارتباطات منحصربفرد18818
تعداد بازدیدهای مجدد 5871
میزان افزایش بازدیدها6944
درصد افزایش بازدیدها54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3337273
IP بازدیدکنندگانان1503893
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1515213
تعداد ارتباطات منحصربفرد1637829
تعداد بازدیدهای مجدد 1503790
میزان افزایش بازدیدها6944
درصد افزایش بازدیدها54.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-05-2100:00:55
2018-05-2200:02:06
2018-05-2300:00:15
2018-05-2400:00:43
2018-05-2500:01:25
2018-05-2600:30:00
2018-05-27

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats