وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 20:12:52 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 20:12:53
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه556561508752778479253332957
IP بازدیدکنندگانان252931210301046139091502366
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25292718626913121731513925
تعداد ارتباطات منحصربفرد283335248361180209511635800
تعداد بازدیدهای مجدد 8910881349964651502263
میزان افزایش بازدیدها1720211221754774447444
درصد افزایش بازدیدها68.0%69.0%67.7%58.1%58.3%52.3%53.5%53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.22.22.32.72.83.03.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.31.31.41.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.90.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه61
IP بازدیدکنندگانان31
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27
تعداد ارتباطات منحصربفرد35
تعداد بازدیدهای مجدد 10
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها67.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 23 Mar 2018 20:12:53)
دفعات مشاهده صفحه55
IP بازدیدکنندگانان25
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25
تعداد ارتباطات منحصربفرد28
تعداد بازدیدهای مجدد 8
میزان افزایش بازدیدها17
درصد افزایش بازدیدها68.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه508
IP بازدیدکنندگانان210
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد186
تعداد ارتباطات منحصربفرد248
تعداد بازدیدهای مجدد 88
میزان افزایش بازدیدها122
درصد افزایش بازدیدها58.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2778
IP بازدیدکنندگانان1046
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد913
تعداد ارتباطات منحصربفرد1180
تعداد بازدیدهای مجدد 499
میزان افزایش بازدیدها547
درصد افزایش بازدیدها52.3%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه47925
IP بازدیدکنندگانان13909
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12173
تعداد ارتباطات منحصربفرد20951
تعداد بازدیدهای مجدد 6465
میزان افزایش بازدیدها7444
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3332957
IP بازدیدکنندگانان1502366
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513925
تعداد ارتباطات منحصربفرد1635800
تعداد بازدیدهای مجدد 1502263
میزان افزایش بازدیدها7444
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1700:01:36
2018-03-1800:01:31
2018-03-1900:02:06
2018-03-2000:00:31
2018-03-2100:01:49
2018-03-2200:00:12
2018-03-2300:00:11

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats