وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 05:03:15 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:03:16
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه8371519601583890542013325951
IP بازدیدکنندگانان52358287471305153871500260
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد52353279451206137321512242
تعداد ارتباطات منحصربفرد52369345561593235641633035
تعداد بازدیدهای مجدد 29201191956570981500157
میزان افزایش بازدیدها314381682774082898289
درصد افزایش بازدیدها60.0%60.9%65.5%58.5%58.3%56.7%53.9%53.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.61.62.83.43.53.23.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.31.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.01.00.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه151
IP بازدیدکنندگانان58
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد53
تعداد ارتباطات منحصربفرد69
تعداد بازدیدهای مجدد 20
میزان افزایش بازدیدها38
درصد افزایش بازدیدها65.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Thu, 18 Jan 2018 05:03:15)
دفعات مشاهده صفحه8
IP بازدیدکنندگانان5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5
تعداد ارتباطات منحصربفرد5
تعداد بازدیدهای مجدد 2
میزان افزایش بازدیدها3
درصد افزایش بازدیدها60.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه960
IP بازدیدکنندگانان287
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد279
تعداد ارتباطات منحصربفرد345
تعداد بازدیدهای مجدد 119
میزان افزایش بازدیدها168
درصد افزایش بازدیدها58.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3890
IP بازدیدکنندگانان1305
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1206
تعداد ارتباطات منحصربفرد1593
تعداد بازدیدهای مجدد 565
میزان افزایش بازدیدها740
درصد افزایش بازدیدها56.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه54201
IP بازدیدکنندگانان15387
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد13732
تعداد ارتباطات منحصربفرد23564
تعداد بازدیدهای مجدد 7098
میزان افزایش بازدیدها8289
درصد افزایش بازدیدها53.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3325951
IP بازدیدکنندگانان1500260
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1512242
تعداد ارتباطات منحصربفرد1633035
تعداد بازدیدهای مجدد 1500157
میزان افزایش بازدیدها8289
درصد افزایش بازدیدها53.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-01-1200:00:35
2018-01-1300:00:29
2018-01-1400:02:05
2018-01-1500:01:17
2018-01-1600:03:43
2018-01-1700:01:11
2018-01-1800:00:11

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats