وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 05:43:53 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:43:54
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه104161463752733478803332912
IP بازدیدکنندگانان52031190301026138931502350
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5202716626893121571513909
تعداد ارتباطات منحصربفرد52035225361157209281635777
تعداد بازدیدهای مجدد 1410811349264601502247
میزان افزایش بازدیدها416211091753474337433
درصد افزایش بازدیدها80.0%80.0%67.7%57.4%58.3%52.0%53.5%53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.02.02.32.82.83.13.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.31.41.41.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.90.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه61
IP بازدیدکنندگانان31
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27
تعداد ارتباطات منحصربفرد35
تعداد بازدیدهای مجدد 10
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها67.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 23 Mar 2018 05:43:55)
دفعات مشاهده صفحه10
IP بازدیدکنندگانان5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5
تعداد ارتباطات منحصربفرد5
تعداد بازدیدهای مجدد 1
میزان افزایش بازدیدها4
درصد افزایش بازدیدها80.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه463
IP بازدیدکنندگانان190
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد166
تعداد ارتباطات منحصربفرد225
تعداد بازدیدهای مجدد 81
میزان افزایش بازدیدها109
درصد افزایش بازدیدها57.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2733
IP بازدیدکنندگانان1026
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد893
تعداد ارتباطات منحصربفرد1157
تعداد بازدیدهای مجدد 492
میزان افزایش بازدیدها534
درصد افزایش بازدیدها52.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه47880
IP بازدیدکنندگانان13893
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12157
تعداد ارتباطات منحصربفرد20928
تعداد بازدیدهای مجدد 6460
میزان افزایش بازدیدها7433
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3332912
IP بازدیدکنندگانان1502350
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513909
تعداد ارتباطات منحصربفرد1635777
تعداد بازدیدهای مجدد 1502247
میزان افزایش بازدیدها7433
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1700:01:36
2018-03-1800:01:31
2018-03-1900:02:06
2018-03-2000:00:31
2018-03-2100:01:49
2018-03-2200:00:12
2018-03-2300:00:28

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats