وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:47:22 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:47:23
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه313261457712722479623332994
IP بازدیدکنندگانان252626203291032139321502389
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد22232718927904121941513946
تعداد ارتباطات منحصربفرد252631241361167209791635828
تعداد بازدیدهای مجدد 449741149064691502286
میزان افزایش بازدیدها2122171291854274637463
درصد افزایش بازدیدها84.0%84.6%65.4%63.5%62.1%52.5%53.6%53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.41.42.32.42.53.03.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.11.31.31.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.00.90.90.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه61
IP بازدیدکنندگانان26
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27
تعداد ارتباطات منحصربفرد31
تعداد بازدیدهای مجدد 9
میزان افزایش بازدیدها17
درصد افزایش بازدیدها65.4%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 24 Mar 2018 22:47:23)
دفعات مشاهده صفحه31
IP بازدیدکنندگانان25
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد22
تعداد ارتباطات منحصربفرد25
تعداد بازدیدهای مجدد 4
میزان افزایش بازدیدها21
درصد افزایش بازدیدها84.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه457
IP بازدیدکنندگانان203
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد189
تعداد ارتباطات منحصربفرد241
تعداد بازدیدهای مجدد 74
میزان افزایش بازدیدها129
درصد افزایش بازدیدها63.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2722
IP بازدیدکنندگانان1032
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد904
تعداد ارتباطات منحصربفرد1167
تعداد بازدیدهای مجدد 490
میزان افزایش بازدیدها542
درصد افزایش بازدیدها52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه47962
IP بازدیدکنندگانان13932
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12194
تعداد ارتباطات منحصربفرد20979
تعداد بازدیدهای مجدد 6469
میزان افزایش بازدیدها7463
درصد افزایش بازدیدها53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3332994
IP بازدیدکنندگانان1502389
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1513946
تعداد ارتباطات منحصربفرد1635828
تعداد بازدیدهای مجدد 1502286
میزان افزایش بازدیدها7463
درصد افزایش بازدیدها53.6%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1800:01:31
2018-03-1900:02:06
2018-03-2000:00:31
2018-03-2100:01:49
2018-03-2200:00:12
2018-03-2300:00:15
2018-03-2400:00:03

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats