وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:35:51 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:35:52
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه00000120103338265
IP بازدیدکنندگانان0000054001504284
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد0000049901515554
تعداد ارتباطات منحصربفرد0000062001638336
تعداد بازدیدهای مجدد 000002040
میزان افزایش بازدیدها000003360
درصد افزایش بازدیدها0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%62.2%0.0%%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.02.40.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.00.00.00.01.20.01.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.00.00.00.00.90.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 22 Jun 2018 15:35:53)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1201
IP بازدیدکنندگانان540
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد499
تعداد ارتباطات منحصربفرد620
تعداد بازدیدهای مجدد 204
میزان افزایش بازدیدها336
درصد افزایش بازدیدها62.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد بازدیدهای مجدد
میزان افزایش بازدیدها
درصد افزایش بازدیدها
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3338265
IP بازدیدکنندگانان1504284
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1515554
تعداد ارتباطات منحصربفرد1638336
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-06-16
2018-06-17
2018-06-18
2018-06-19
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22

سایتهای برتر

بدون فعالیت
اکانت منتقل شد به کامپیوتر و اینترنت
 
تبليغ از طريق Gostats