وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:43:00 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:43:01
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه15016580704923710612233321900
IP بازدیدکنندگانان485339305421378169631499110
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد495436291401357154201511268
تعداد ارتباطات منحصربفرد626845359491766262071631368
تعداد بازدیدهای مجدد 2426141261765478831499007
میزان افزایش بازدیدها2426251792572490809080
درصد افزایش بازدیدها50.0%49.1%64.1%58.7%59.4%52.5%53.5%53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.13.12.22.42.42.74.02.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.31.31.21.21.21.31.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.00.91.00.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه80
IP بازدیدکنندگانان39
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد36
تعداد ارتباطات منحصربفرد45
تعداد بازدیدهای مجدد 14
میزان افزایش بازدیدها25
درصد افزایش بازدیدها64.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 18 Dec 2017 21:43:02)
دفعات مشاهده صفحه150
IP بازدیدکنندگانان48
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد49
تعداد ارتباطات منحصربفرد62
تعداد بازدیدهای مجدد 24
میزان افزایش بازدیدها24
درصد افزایش بازدیدها50.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه704
IP بازدیدکنندگانان305
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد291
تعداد ارتباطات منحصربفرد359
تعداد بازدیدهای مجدد 126
میزان افزایش بازدیدها179
درصد افزایش بازدیدها58.7%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3710
IP بازدیدکنندگانان1378
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1357
تعداد ارتباطات منحصربفرد1766
تعداد بازدیدهای مجدد 654
میزان افزایش بازدیدها724
درصد افزایش بازدیدها52.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه61223
IP بازدیدکنندگانان16963
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15420
تعداد ارتباطات منحصربفرد26207
تعداد بازدیدهای مجدد 7883
میزان افزایش بازدیدها9080
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3321900
IP بازدیدکنندگانان1499110
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1511268
تعداد ارتباطات منحصربفرد1631368
تعداد بازدیدهای مجدد 1499007
میزان افزایش بازدیدها9080
درصد افزایش بازدیدها53.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-12-1200:00:32
2017-12-1300:01:32
2017-12-1400:00:33
2017-12-1500:01:03
2017-12-1600:00:40
2017-12-1700:00:50
2017-12-1800:00:53

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats