وضعیت

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 12:18:19 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:18:19
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه244695358551834445393334736
IP بازدیدکنندگانان13252815423770131761503003
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12232512118701113131514469
تعداد ارتباطات منحصربفرد16313314421805194651636577
تعداد بازدیدهای مجدد 5916661029960651502900
میزان افزایش بازدیدها81512881347171117111
درصد افزایش بازدیدها61.5%60.0%42.9%57.1%55.9%61.2%54.0%54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.02.03.83.012.32.63.92.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.31.31.31.21.01.11.71.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.90.90.80.70.90.91.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه95
IP بازدیدکنندگانان28
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25
تعداد ارتباطات منحصربفرد33
تعداد بازدیدهای مجدد 16
میزان افزایش بازدیدها12
درصد افزایش بازدیدها42.9%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 21 Apr 2018 12:18:21)
دفعات مشاهده صفحه24
IP بازدیدکنندگانان13
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12
تعداد ارتباطات منحصربفرد16
تعداد بازدیدهای مجدد 5
میزان افزایش بازدیدها8
درصد افزایش بازدیدها61.5%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه358
IP بازدیدکنندگانان154
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد121
تعداد ارتباطات منحصربفرد144
تعداد بازدیدهای مجدد 66
میزان افزایش بازدیدها88
درصد افزایش بازدیدها57.1%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1834
IP بازدیدکنندگانان770
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد701
تعداد ارتباطات منحصربفرد805
تعداد بازدیدهای مجدد 299
میزان افزایش بازدیدها471
درصد افزایش بازدیدها61.2%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه44539
IP بازدیدکنندگانان13176
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11313
تعداد ارتباطات منحصربفرد19465
تعداد بازدیدهای مجدد 6065
میزان افزایش بازدیدها7111
درصد افزایش بازدیدها54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه3334736
IP بازدیدکنندگانان1503003
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1514469
تعداد ارتباطات منحصربفرد1636577
تعداد بازدیدهای مجدد 1502900
میزان افزایش بازدیدها7111
درصد افزایش بازدیدها54.0%
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-04-15
2018-04-1600:00:20
2018-04-1700:00:37
2018-04-1800:00:26
2018-04-1900:00:18
2018-04-2000:01:49
2018-04-2100:01:06

خروجیها

/last_guests.xml?id=38268019
/16
/last_guests.xml?page=1&id=38421110

زمان

046
32
42

سایتهای برتر

کامپیوتر و اینترنت1
روی هم رفته1
 
تبليغ از طريق Gostats